Thứ Tư, ngày 17 tháng 8 năm 2022

Suy nghĩ về công tác phát triển đảng viên ở địa bàn dân cư

Hội nghị giao ban về công tác phát triển đảng tại Quận 4

(Thanhuytphcm.vn) - Công tác phát triển đảng viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng của chi bộ. Để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phát triển đảng viên mới, các cấp ủy đảng cơ sở đã tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thường xuyên phổ biến, tuyên truyền, giáo dục đạo đức cách mạng, định hướng mục tiêu, lý tưởng, truyền thống lịch sử của Đảng, của dân tộc trong đội ngũ quần chúng ưu tú tại mỗi cơ quan, đơn vị.

Trên địa bàn TPHCM, các cấp ủy đảng cơ sở còn thực hiện tốt Quy định 1043-QĐ/TU ngày 21/9/2004 của Thành ủy về phân công đảng viên trực tiếp làm công tác vận động quần chúng nhằm theo dõi, phát hiện, giúp đỡ quần chúng để phát triển đảng; hỗ trợ đảng viên dự bị để họ tiếp tục phấn đấu trở thành đảng viên chính thức; giới thiệu quần chúng ưu tú vào danh sách cảm tình đảng, đề nghị cho cảm tình đảng đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng.

Hiện nay, chi bộ ở khu dân cư (chi bộ khu phố) có một số thuận lợi là toàn thể cán bộ, nhân viên ở cơ quan Ủy ban Nhân dân phường đều về sinh hoạt chi bộ nơi cư trú. Do đó, nguồn phát triển đảng viên rộng hơn. Tuy nhiên, công tác phát triển đảng viên, vẫn gặp một số khó khăn nhất định, như: Tỷ lệ phát triển đảng viên hằng năm chưa đạt theo nghị quyết đề ra; tỷ lệ kết nạp đảng viên ở chi bộ khu dân cư còn thấp; nguồn quần chúng có điều kiện, đủ điều kiện phát triển đảng hạn chế; các đảng viên được phân công theo dõi, giúp đỡ quần chúng ưu tú vào đảng chưa phát huy tốt vai trò, trách nhiệm cấp uỷ giao; một số địa phương thực hiện phân bổ, giao chỉ tiêu kết nạp đảng chưa phù hợp với thực tế; một bộ phận quần chúng đủ điều kiện phát triển đảng nhưng lại ít tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu; công tác thẩm tra, xác minh lý lịch người xin vào đảng cũng gặp nhiều khó khăn; việc phát hiện, tạo nguồn, bồi dưỡng kết nạp đảng vẫn còn gặp nhiều vướng mắc về thủ tục, chọn lựa đối tượng như đoàn viên thanh niên đang còn tham gia học tập tại các trường đại học, cao đẳng; các trưởng, phó khu phố, tổ dân phố lớn tuổi... Những hạn chế trên đã và đang ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả công tác phát triển đảng viên ở các chi bộ.

Là đảng viên sinh hoạt chi bộ ở địa bàn dân cư, tôi xin góp ý một số giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế trên, như cấp ủy chi bộ cần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mình trong công tác phát triển đảng viên, xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên; cứ 6 tháng một lần cần có hội nghị tọa đàm, sinh hoạt riêng giới tuyên truyền về công tác xây dựng đảng, phát triển đảng viên làm cho quần chúng nhận thức, có thái độ, động cơ đúng đắn phấn đấu vào đảng; chi bộ phối hợp cùng các đoàn thể phường tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước, hành động cách mạng sâu rộng trong quần chúng để thông qua đó phát hiện nhân tố mới, người tốt việc tốt để có hướng bồi dưỡng kết nạp vào đảng.

Bí thư Chi bộ khu phố 1, Phường 15, quận Bình Thạnh, giao nhiệm vụ cho đảng viên mới. Bí thư Chi bộ khu phố 1, Phường 15, quận Bình Thạnh, giao nhiệm vụ cho đảng viên mới.

Cấp ủy chi bộ chủ động rà soát, phân tích chất lượng quần chúng để xây dựng kế hoạch và giải pháp tạo nguồn kết nạp đảng viên cụ thể, sát với tình hình thực tế của địa bàn dân cư; cấp ủy đảng cơ sở hàng năm, cần có kế hoạch cụ thể, tổ chức khảo sát nắm nguồn, xem xét, tạo nguồn quy hoạch phát triển đảng viên ở từng chi bộ hợp lý, đồng thời phân công nhiệm vụ, giao chỉ tiêu, thời hạn cụ thể để các chi bộ phấn đấu thực hiện hoàn thành chỉ tiêu phát triển đảng được giao; đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong nhân dân, xem đó là một trong những giải pháp phát hiện nhân tố mới, tạo nguồn phát triển đảng viên trên địa bàn dân cư.

Là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác xây dựng đảng, công tác phát triển đảng viên cần được coi trọng về chất lượng, không chạy theo số lượng, chặt chẽ về nguyên tắc, thủ tục, quy trình kết nạp đảng; gắn công tác kết nạp đảng viên với xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức đảng, làm trong sạch đội ngũ đảng viên. Chú trọng phân công nhiệm vụ, biểu dương, phát huy tốt vai trò gương mẫu, hạt nhân của các đảng viên mới được kết nạp trong các tổ chức chính trị - xã hội, trong các tổ chức, hội quần chúng khác để nhân rộng nhân tố mới, tích cực, qua đó góp phần làm tăng thêm nguồn sinh lực cho Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng.

Hoài Nguyễn


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo