Thứ Tư, ngày 5 tháng 8 năm 2020

Sự chuyển biến tích cực về tư tưởng và hành động của cán bộ, đảng viên

Từ thông tin phản ánh, xã Vĩnh Lộc B phát hiện nhiều công trình sai phạm trong xây dựng

(Thanhuytphcm.vn) - Thực hiện Quy định 1374 của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đã tạo sự chuyển biến tích cực về tư tưởng và hành động trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ của các cấp ủy, tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên tại huyện Bình Chánh. Trong đó, việc giải quyết thông tin phản ánh theo Quy định 1374 đạt hiệu quả với thời gian cụ thể và quy trình giải quyết đảm bảo tính tổ chức.

Tập trung giải quyết các nguồn thông tin

Sau khi tiếp nhận thông tin báo chí phản ánh về tình trạng xây dựng không phép tại tổ 2, ấp 3A, Đảng ủy xã Vĩnh Lộc B đã tập trung giải quyết thông tin được phản ánh bằng cách xem xét, thẩm định các thông tin được phản ánh; kiểm điểm vai trò trách nhiệm các tổ chức, cá nhân trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác quản lý Nhà nước về đất đai và trật tự xây dựng khi đã xác định có tình trạng sai phạm. Kết quả, Đảng ủy xã Vĩnh Lộc B đã khiển trách 1 cá nhân; kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với Chi ủy Chi bộ ấp 3A và 4 cá nhân; đồng thời đề nghị Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Bình Chánh kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với 1 cá nhân. Về mặt chính quyền, đã khiển trách 1 cá nhân, phê bình rút kinh nghiệm 4 cá nhân. Đây là một trong những vụ việc được Đảng ủy xã Vĩnh Lộc B tập trung giải quyết thông tin phản ánh theo Quy định 1374.

Theo Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Vĩnh Lộc B Võ Chiến Thắng, từ các thông tin phản ánh, Đảng ủy xã Vĩnh Lộc B đã xử lý kịp thời, nghiêm minh và công khai kết quả xử lý cán bộ, đảng viên để nhân dân giám sát. Năm 2018, Đảng ủy xã đã cảnh cáo 2 trường hợp là cán bộ, đảng viên của UBND xã và khiển trách 4 đảng viên; khiển trách 2 chi ủy. Năm 2019 Đảng ủy xã khiển trách 2 cán bộ, đảng viên của xã và phê bình rút kinh nghiệm 14 trường hợp và 2 chi ủy ấp.

Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Lộc B Nguyễn Thành Nhân cho biết, Vĩnh Lộc B là một trong những điểm nóng của huyện Bình Chánh về quản lý xây dựng. Cùng với nâng cao trách nhiệm của đảng viên, việc phát huy vai trò giám sát của cấp ủy, việc xử lý nghiêm các đảng viên vi phạm đã được cấp ủy địa phương xác định là giải pháp trọng tâm để nâng cao hiệu quả trong quản lý đất đai, xây dựng. Nhờ đó, từ năm 2018 số trường hợp vi phạm về trật tự xây dựng được xử lý ngay từ đầu đã tăng lên. Cụ thể, năm 2018 có 234 trường hợp và trong 10 tháng đầu năm 2019 có 195 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng được xử lý ngay từ đầu. Việc xử lý ngay từ đầu giúp vụ việc bớt phức tạp hơn; ngăn chặn, giảm thiệt hại khi xử lý các sai phạm.

Trao đổi với chúng tôi, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy huyện Bình Chánh Huỳnh Cao Cường chia sẻ, trước khi có Quy định 1374, khi tiếp nhận các thông tin phản ánh liên quan các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các đơn vị có thể làm nhưng kéo dài và không có thời gian cụ thể. Việc giải quyết thông tin phản ánh theo Quy định 1374 có thời gian cụ thể với từng bước; quy trình giải quyết đảm bảo tính tổ chức  cao. Đó là sự lãnh đạo tập trung của tổ chức Đảng, đặc biệt người đứng đầu cấp ủy, đứng đầu chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo tập trung giải quyết các thông tin được phản ánh.

Giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc của người dân

Từ những kinh nghiệm trong thực hiện Quy định 1374 tại địa phương, đồng chí Huỳnh Cao Cường chia sẻ, để thực hiện tốt Quy định 1374, Cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy tăng cường đi cơ sở nắm tình hình, chủ động rà soát, chỉ đạo xem xét, xử lý các vụ việc còn tồn đọng, kéo dài, chậm giải quyết của địa phương, đơn vị. Từ đó, tập trung chỉ đạo, giải quyết dứt điểm; xác định việc giải quyết thông tin phản ánh liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân là một nhiệm vụ chính trị quan trọng của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị.

Cùng với đó là phát huy việc nắm thông tin dư luận xã hội để nắm chắc tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên, Nhân dân của địa phương, đơn vị; đồng thời tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xử lý, tạo sự đồng thuận trong cộng đồng dân cư. Hạn chế những vấn đề phát sinh dẫn đến việc phản ánh, khiếu nại, tố cáo của người dân. Một trong những nhiệm vụ quan trọng là thường xuyên thực hiện kiểm tra, giám sát đối với các Cấp ủy cơ sở trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Quy định số 1374 để chấn chỉnh, nhắc nhở những đơn vị thực hiện chưa tốt.

Theo Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Chánh, một trong những khó khăn ảnh hưởng đến việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Quy định 1374 tại Bình Chánh là tình hình vi phạm pháp luật trên các lĩnh vực phát sinh như: công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng cơ bản, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, quản lý đất đai và trật tự xây dựng… Trong đó, lĩnh vực quản lý về đất đai, xây dựng đang là lĩnh vực nóng của huyện. Trong khi đó, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng chưa đồng đều, vẫn còn cấp ủy cơ sở chưa phát huy vai trò, trách nhiệm, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, phản ánh của đảng viên và người dân chưa được giải quyết kịp thời, công tác hòa giải ở một số cơ sở đạt hiệu quả chưa cao, việc nắm bắt và giải quyết các vấn đề bức xúc, phát sinh trên địa bàn còn chậm dẫn đến đơn thư phản ánh, khiếu nại, tố cáo, dân nguyện gửi đến huyện khá nhiều.

Đồng chí Huỳnh Cao Cường cho biết, quá trình phát triển kinh tế - xã hội giúp diện mạo của huyện Bình Chánh ngày càng đổi mới. Tuy nhiên, kéo theo những khó khăn trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng lập quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng. Thời gian tới, Huyện ủy Bình Chánh sẽ tập trung phối hợp nắm lại và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của người dân theo đúng quy định của pháp luật, giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc của người dân.

Thực hiện Quy định 1374, Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Chánh đã lãnh đạo, chỉ đạo xử lý đối với các nguồn thông tin do cấp trên chuyển đến với 22 thông tin, đã giải quyết 22 trường hợp. Đối với 4 nguồn thông tin huyện tiếp nhận theo Quy định 1374, có 436 thông tin, đã giải quyết 198, đang giải quyết 238. Kết quả, huyện Bình Chánh đã xem xét xử lý 86 đảng viên. Riêng 9 tháng đầu năm 2019, đã xem xét xử lý 56 đảng viên, trong đó khiển trách 39, cảnh cáo 15, cách chức 1 và khai trừ 1 đảng viên.

Về mặt chính quyền, xem xét xử lý 65 công chức, trong đó 9 tháng đầu năm 2019 xem xét, xử lý 30 trường hợp. Cụ thể, khiển trách 23 trường hợp, cảnh cáo 5 trường hợp, buộc thôi việc 2 trường hợp. Nội dung vi phạm do thiếu tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, công vụ trong tham mưu công tác quản lý Nhà nước về đất đai xây dựng.

Nguyễn Nam

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo