Thứ Sáu, ngày 27 tháng 11 năm 2020

Sớm nghiên cứu xây dựng và ban hành Luật giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam

Hội thảo MTTQ Việt Nam với việc triển khai thực hiện Hiến pháp năm 2013

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 11/6, tại Hà Nội, Ủy ban Trung  ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã tổ chức hội thảo MTTQ Việt Nam với việc triển khai thực hiện Hiến pháp năm 2013.

Báo cáo sơ kết 5 năm thi hành Hiến pháp năm 2013 của MTTQ Việt Nam cho thấy, các quyền, trách nhiệm của MTTQ Việt Nam theo quy định của Hiến pháp 2013, Luật MTTQ, MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Trong đó nổi bật là tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường đồng thuận xã hội; thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước; thực hiện hoạt động phản biện xã hội và giám sát.

Cụ thể, trong 5 năm qua, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tiếp nhận được trên 22.000 đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh kiến nghị của công dân; đã triển khai 12 chương trình giám sát cấp trung ương về các nội dung quan trọng như việc thực hiện chính sách với người có công; đổi mới giáo dục; quản lý, sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp; bảo đảm an toàn thực phẩm; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế…

Cùng với đó, mặt trận các cấp đã giám sát được hơn 492.000 cuộc; đã tổ chức gần 83.0000 cuộc phản biện xã hội... Dù đây là hoạt động mới và khó nhưng hoạt động giám sát và phản biện của mặt trận đã tạo điều kiện để các tầng lớp nhân dân phát huy quyền làm chủ trong việc tham gia vào quá trình xây dựng các chính sách, quy định và các đề án, dự án, chương trình của địa phương đến quyền và nghĩa vụ của nhân dân.

Từ thực tế hiện nay, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị Quốc hội, Chính phủ tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách, liên quan đến trách nhiệm của Nhà nước. Cần quy định cụ thể trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức trong việc tiếp thu, giải trình các ý kiến giám sát, phản biện, phản ảnh kiến nghị nhân dân của MTTQ Việt Nam. Đưa quy trình phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội thành khâu bắt buộc trong quy trình ban hành các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan trực tiếp đến quyền lợi và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân trước khi Quốc hội thông qua. 

Cùng với đó, hoàn thiện cơ chế dân chủ trong các cuộc bầu cử, có chế độ khuyến khích những người có đức, có tài ra ứng cử. Hạn chế cơ cấu đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Tiếp tục mở rộng quyền dần chủ của nhân dân ở cơ sở, áp dụng hình thức toàn dân bầu trực tiếp Chủ tịch UBND các cấp.

Ông Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết, Ủy ban MTTQ Việt Nam đề nghị Quốc hội, Chính phủ sớm nghiên cứu xây dựng và ban hành một số luật như Luật giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam, Luật dân chủ ở cơ sở, Luật biểu tình, Luật đình công, Luật về Hội, Luật về tự quản ở cộng đồng dân cư… tạo cơ sở pháp lý để nhân dân thực hiện thực chất quyền làm chủ của mình.

Tại hội thảo, hầu hết các chuyên gia, nhà khoa học đều đồng tình với kiến nghị của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam,... Ông Vũ Trọng Kim, Chủ tịch Hội cựu Thanh niên xung phong Việt Nam cho rằng, một trong những vai trò, chức năng của MTTQ là tham gia kiểm soát quyền lực nhà nước, đây là vấn đề rất cơ bản của Mặt trận. Mặt trận có chức năng giám sát và phản biện, đó là cơ chế quan trọng để tham gia kiểm soát quyền lực nhà nước. Thời gian qua mặt trận đã làm được nhiều việc trong lĩnh vực này, đó sẽ là điều kiện để tâp hợp nhân dân, để mặt trận làm tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Tuy nhiên, để làm tốt việc này, thời gian tới, công tác giám sát, phản biện xã hội của mặt trận cần được thay đổi về chất, không còn mang tính hình thức. Mặt trận cũng cần có tiếng nói mạnh mẽ để kiến nghị Quốc hội sớm ban hành Luật về biểu tình, Luật về Hội để có thiết chế phát huy dân chủ của người dân.

Trung Kiên

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo