Thứ Bảy, ngày 26 tháng 9 năm 2020

Sẽ chỉ trình Quốc hội một phương án tăng tuổi nghỉ hưu

Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Nguyễn Thúy Anh phát biểu tại cuộc họp

(Thanhuytphcm.vn) - Chiều 6/8, Ủy ban Về các vấn đề xã hội tổ chức Phiên họp toàn thể lần thứ 14, cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi).

Báo cáo tại phiên họp, Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Doãn Mậu Diệp cho biết, ngay sau Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV, Bộ đã chủ trì, phối hợp với Ủy ban Về các vấn đề xã hội tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động lấy ý kiến của các đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của dự thảo Bộ luật. Ngoài tổ chức lấy ý kiến các tầng lớp nhân dân góp ý dự thảo trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ, của bộ và trên các phương tiện thông tin đại chúng, còn chủ trì 8 cuộc hội thảo lấy ý kiến rộng rãi các đối tượng khác nhau tại các vùng, miền. Dự kiến từ nay đến khi trình Quốc hội thông qua dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi) tại Kỳ họp thứ 8, Bộ sẽ tiếp tục tổ chức các hội thảo chuyên sâu về một số chủ đề được các ĐBQH và người dân quan tâm như: thời gian làm thêm, tuổi nghỉ hưu, lao động nữ, danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm... nhằm tham vấn đông đảo các đối tượng và truyền thông, nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận của xã hội đối với những nội dung sửa đổi, bổ sung dự thảo Bộ luật.

Theo Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp, qua tổng hợp, nghiên cứu tiếp thu, giải trình ý kiến của các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, người lao động, đa số ý kiến đồng ý điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu theo phương án 1. Kể từ ngày 1/1/2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 3 tháng đối với nam và đủ 55 tuổi 4 tháng đối với nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với nam và 4 tháng đối với nữ, để tuổi nghỉ hưu của nữ là 60 tuổi vào năm 2035 và tuổi nghỉ hưu của nam là 62 tuổi vào năm 2028. Dự thảo trình Quốc hội tại kỳ họp tới sẽ chỉ quy định phương án 1 thay vì có hai phương án như trước đây. (Phương án 2 là kể từ ngày 1/1/2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 4 tháng đối với nam và đủ 55 tuổi 6 tháng đối với nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 4 tháng đối với nam và 6 tháng đối với nữ cho đến khi nam đủ 62 tuổi, nữ đủ 60 tuổi).

Bộ Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đang tiến hành tổng rà soát các nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm để ban hành một danh mục thống nhất các công việc, ngành nghề, vị trí việc làm thuộc trường hợp đặc biệt mà người lao động có thể được nghỉ hưu ở độ tuổi thấp hơn. Dự kiến tháng 9 hoàn thành.

Cho ý kiên vào dự án Luật, các thành viên Ủy ban Về các vấn đề xã hội cho rằng, cần mở rộng đối tượng áp dụng tại điều khoản thi hành của dự thảo Bộ luật đối với nhóm lao động không có quan hệ lao động về một số quy định liên quan đến tiêu chuẩn, điều kiện lao động như: an toàn, vệ sinh lao động; thời gian làm việc và thời giờ nghỉ ngơi; tiền lương; bảo hiểm xã hội... nhằm bảo đảm tốt hơn về điều kiện, tiêu chuẩn lao động và phù hợp với quy định của các luật chuyên ngành đã được tách ra từ Bộ luật Lao động, cũng như khuyến nghị của Tổ chức Lao động quốc tế.

Nhiều ý kiến nhất trí việc mở rộng khung thỏa thuận giờ làm thêm tối đa phải có sự thỏa thuận giữa người sử dụng lao động và người lao động; áp dụng tiền lương lũy tiến cho thời gian làm thêm giờ; giữ nguyên tắc quy định khống chế giờ làm thêm tối đa trong một tháng như Bộ luật hiện hành nhưng không quá 40 giờ/tháng. Đồng thời, đề nghị, Chính phủ và cơ quan soạn thảo tiếp thu ý kiến được nêu trong Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Về các vấn đề xã hội để bổ sung báo cáo, đánh giá về thực trạng vi phạm pháp luật về làm thêm giờ phổ biến, kéo dài qua nhiều năm ở các doanh nghiệp thâm dụng lao động nhưng có trường hợp nào bị xử lý hay không?

Vân Thanh

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo