Thứ Tư, ngày 22 tháng 9 năm 2021

Ra mắt bộ giáo trình các môn khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh phù hợp với yêu cầu đào tạo

Bộ giáo trình các môn khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh.

(Thanhuytphcm.vn) - Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật vừa ra mắt bộ giáo trình các môn khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh.

Bộ giáo trình gồm 5 môn: Giáo trình Triết học Mác - Lênin; Giáo trình Kinh tế chính trị Mác - Lênin; Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học; Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh.

Mỗi môn học được chia làm hai cuốn cho sinh viên hệ chuyên lý luận chính trị và sinh viên hệ không chuyên lý luận chính trị. Đồng thời, để giảng viên, sinh viên thuận lợi trong quá trình học tập, nắm được những kiến thức cơ bản của giáo trình mới, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật đã mời chủ biên các giáo trình biên soạn tài liệu hỏi - đáp, hướng dẫn học tập theo từng môn học. Bộ tài liệu hỏi - đáp sẽ được ra mắt bạn đọc trong thời gian sớm nhất.

Dưới sự chủ trì của Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, trực tiếp là Ban Chỉ đạo biên soạn chương trình giáo trình lý luận chính trị, trong những năm qua, việc tổ chức biên soạn bộ giáo trình các môn lý luận chính trị được thực hiện nghiêm túc, công phu, cẩn trọng với nguyên tắc phân định rõ nội dung của từng đối tượng học, từng cấp học, bậc học, tránh trùng lắp, đồng thời, bảo đảm tính liên thông. Phương châm của đổi mới việc học tập lý luận chính trị là cùng với đổi mới về nội dung phải đồng thời đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập theo hướng sinh động, mềm dẻo và phù hợp với thực tiễn cũng như đối tượng học tập; tạo được sự hứng thú và có trách nhiệm cho người dạy và người học.

Đối với sinh viên hệ không chuyên lý luận chính trị, phải xây dựng các bài giảng chung, tổng hợp các vấn đề cơ bản nhất về chủ nghĩa Mác - Lênin gắn với tư tưởng Hồ Chí Minh và chủ trương, đường lối của Đảng. Sinh viên hệ chuyên lý luận chính trị cần học tập các kiến thức sâu rộng, đầy đủ hơn, phù hợp với yêu cầu đào tạo.

Trong quá trình biên soạn, tập thể các tác giả đã kế thừa nội dung các giáo trình do Hội đồng Trung ương Chỉ đạo Biên soạn Giáo trình Quốc gia các bộ môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức biên soạn. Đồng thời, Ban Chỉ đạo, tập thể tác giả đã tiếp thu các ý kiến góp ý của nhiều tập thể cũng như các nhà khoa học, giảng viên các trường đại học trong cả nước. Cho đến nay về cơ bản bộ giáo trình đã biên soạn đạt được những tiêu chí đề ra.

Bộ giáo trình các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đang được phát hành tại các chi nhánh, trung tâm phát hành của Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật gồm Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, Cần Thơ, Huế, Quảng Ngãi, Khánh Hòa.

Minh Hiệp


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo