Thứ Sáu, ngày 19 tháng 7 năm 2024

Quốc hội bổ sung việc thảo luận về nội dung cải cách tiền lương, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội

Các đại biểu bấm nút thông qua nghị quyết sáng 25/6

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 25/6, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã xem xét, biểu quyết thông qua việc điều chỉnh Chương trình kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Theo đó, chương trình bổ sung thêm các nội dung: Quốc hội nghe báo cáo về việc tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến thảo luận tại đoàn đại biểu Quốc hội và tiến hành quy trình bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV, cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV bằng hình thức bỏ phiếu kín. Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Nội vụ, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày báo cáo của Chính phủ về các nội dung cải cách tiền lương; điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và trợ cấp xã hội từ ngày 1/7/2024; Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra về các nội dung cải cách tiền lương; điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và trợ cấp xã hội từ ngày 1/7/2024. Quốc hội cũng nghe báo cáo về phương án gia hạn trả nợ đối với khoản vay tái cấp vốn theo Nghị quyết số 135/2020/QH14 ngày 17/11/2020 của Quốc hội.

Nội dung về nhân sự sẽ được Quốc hội hoàn tất trong ngày 25/6. Các nội dung bổ sung khác được Quốc hội thảo luận tại tổ và hội trưởng.

Cũng trong sáng 25/6, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn văn kiện gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) của Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len.

Quốc hội sáng 25/6 Quốc hội sáng 25/6

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Vũ Hải Hà trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của các đại biểu Quốc hội, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết phê chuẩn Văn kiện gia nhập Hiệp định CPTPP của Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len cho biết, Văn kiện gia nhập Hiệp định CPTPP của Vương quốc Anh và Bắc Ai-len là một phần không tách rời của Hiệp định CPTPP, có nội dung sửa đổi, bổ sung Hiệp định CPTPP thuộc thẩm quyền phê chuẩn của Quốc hội. Trình tự, thủ tục và hồ sơ trình phê chuẩn Văn kiện tuân thủ đúng các quy định của Hiến pháp 2013, Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Điều ước quốc tế. Các đại biểu Quốc hội đều nhất trí về sự cần thiết phê chuẩn, thời điểm Quốc hội phê chuẩn Văn kiện tại kỳ họp thứ 7, khóa XV.

Vương quốc Anh đã dành mức cam kết mở cửa thị trường đối với Việt Nam cao hơn so với các nước khác trong CPTPP, cao hơn so với cam kết của Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Vương quốc Anh (UKVFTA) trong một số nội dung quan trọng đối với Việt Nam. Trong khuôn khổ gia nhập Hiệp định CPTPP, Vương quốc Anh sẽ công nhận các ngành sản xuất của Việt Nam hoạt động theo các điều kiện kinh tế thị trường. Văn kiện sẽ đưa Việt Nam nằm trong nhóm 6 nước CPTPP đầu tiên phê chuẩn Văn kiện, thể hiện sự tích cực và trách nhiệm của Việt Nam trong thúc đẩy quan hệ thương mại - đầu tư song phương giữa Việt Nam với Vương quốc Anh; khẳng định vai trò, vị trí của Việt Nam trong khu vực và thế giới; tạo động lực mới cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Việc Quốc hội phê chuẩn Văn kiện tại kỳ họp thứ 7 và khả năng sẽ có đủ 6 thành viên của CPTPP hoàn tất thủ tục phê chuẩn trước ngày 16/10/2024 thì Văn kiện sẽ sớm có hiệu lực (từ ngày 16/12/2024).

Trung Kiên


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo