Thứ Sáu, ngày 7 tháng 5 năm 2021

Quận ủy Tân Phú tổ chức quán triệt, triển khai các văn bản của Đảng về công tác tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên và công tác cán bộ

Bí thư Quận ủy Lê Thị Kim Hồng phát biểu chỉ đạo hội nghị.

(Thanhuytphcm.vn) - Chiều 8/4, Quận ủy quận Tân Phú đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản của Đảng về công tác tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên và công tác cán bộ cho các đồng chí là cán bộ chủ chốt của quận và cơ sở. Bí thư Quận ủy quận Tân Phú Lê Thị Kim Hồng chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Bí thư Quận ủy Lê Thị Kim Hồng và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Trưởng các Ban Xây dựng Đảng, Ủy ban Kiểm tra Quận ủy đã triển khai, quán triệt nội dung cốt lõi của các văn bản: Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Quy định số 08-Qđi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; Nghị định số 33/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết biện pháp thi hành Nghị quyết số 131/2020/QH14 ngày 16/11/2020 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh; Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Một số điểm lưu ý về Quy định số 126-QĐ/TW ngày 28/02/2018 của Bộ Chính trị về một số vấn đề trong bảo vệ chính trị nội bộ Đảng;….

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Quận ủy Lê Thị Kim Hồng yêu cầu đảng viên, cán bộ chủ chốt tiếp tục nghiên cứu, thực hiện tốt 9 nội dung đã triển khai tại hội nghị; kịp thời quán triệt, triển khai đến các chi bộ. Các cơ sở Đảng, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cần quán triệt sâu, rộng những nội dung, quy định để cán bộ, công chức, viên chức có nhận thức đúng về chủ trương, quan điểm của Đảng, qua đó nâng cao ý thức trách nhiệm, năng lực, thực hiện tốt nhiệm vụ công tác.

Đồng chí Lê Thị Kim Hồng đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị quận, các cơ sở Đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm, tích cực triển khai tuyên truyền Nghị quyết số 131/2020/QH14 ngày 16/11/2020 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại TPHCM sâu rộng trong nhân dân. Tâp trung tiếp tục thực hiện tốt công tác tổ chức cơ sở Đảng, công tác cán bộ đảm bảo đúng thẩm quyền, đúng quy định, gắn việc thực hiện Nghị quyết số 131/2020/QH14 ngày 16/11/2020 của Quốc hội với Nghị định số 33/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết biện pháp thi hành Nghị quyết số 131/2020/QH14 ngày 16/11/2020 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại TPHCM.

Trần Ngọc Thảo


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo