Thứ Ba, ngày 16 tháng 8 năm 2022

Quán triệt, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Bộ quy tắc ứng xử của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức

Bí thư Quận ủy Lê Thị Kim Hồng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 1/12, Quận ủy Tân Phú tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), 1 năm thực hiện Đề án số 05-ĐA/TU của Ban Thường vụ Thành ủy (khóa X) và triển khai Bộ quy tắc ứng xử của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang khi sử dụng internet, mạng xã hội. Bí thư Quận ủy Lê Thị Kim Hồng chủ trì hội nghị.

Qua 3 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), 1 năm thực hiện Đề án số 05-ĐA/TU của Ban Thường vụ Thành ủy (khóa X) đã đạt được những kết quả tại quận và cơ sở như việc triển khai tuyên truyền, đấu tranh, tạo sự chủ động, thống nhất, giữa các lực lượng từ quận đến cơ sở, huy động cả hệ thống chính trị tham gia, kết nối, chia sẻ tạo thành lực lượng đông đảo trong tổ chức và thực hiện công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề, tọa đàm cho lực lượng đoàn viên thanh niên, thành viên Câu lạc bộ Lý luận trẻ quận kết hợp tổ chức diễn đàn Thanh niên với lý tưởng xã hội chủ nghĩa định kỳ 6 tháng/lần, qua đó bồi đắp lý tưởng cách mạng, phẩm chất chính trị, nâng cao kiến thức, vững về lý luận, bồi dưỡng, từng bước xây dựng và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của lực lượng nòng cốt; tổ chức sinh hoạt các chuyên đề “phòng, chống diễn biến hòa bình”, “phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và phản bác các quan điểm sai trái” vào chương trình của các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị ngắn hạn theo phân cấp, góp phần nâng cao nhận thức và bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên.

Tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Quận ủy Ngô Tấn Nam đã quán triệt, triển khai Quyết định 762-QĐ/QU ngày 15/11/2021 của Ban Thường vụ Quận ủy Tân Phú về ban hành Bộ quy tắc ứng xử của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang khi sử dụng internet, mạng xã hội gồm 3 chương và 11 điều.

Theo đó, người sử dụng internet, mạng xã hội là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang, người lao động phải nâng cao ý thức trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định, quy tắc ứng xử khi sử dụng mạng xã hội; thường xuyên rèn luyện kỹ năng tiếp nhận thông tin, phân tích, đánh giá được độ tin cậy của thông tin trên mạng xã hội; gương mẫu trong việc sử dụng mạng xã hội, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cá nhân, tổ chức, địa phương, đơn vị, cộng đồng, đất nước và dân tộc góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Quận ủy Lê Thị Kim Hồng đánh giá cao những kết quả đạt được trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) và Đề án số 05-ĐA/TU của Ban Thường vụ Thành ủy (khóa X) tại quận Tân Phú; thông qua internet, mạng xã hội đã đăng tải nhiều nội dung thông tin tích cực, lan tỏa những tấm gương, mô hình hay, công tác chăm lo về an sinh xã hội cho người dân bị ảnh hưởng dịch Covid-19.

Trong thời gian tới, Bí thư Quận ủy yêu cầu Thường trực Ban chỉ đạo 35 quận (Ban Tuyên giáo Quận ủy) tiếp tục tham mưu triển khai các nội dung giải pháp trong việc thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) và Đề án số 05-ĐA/TU của Ban Thường vụ Thành ủy (khóa X) đồng thời cần bám sát, định hướng cho nhân dân trong việc đấu tranh phản bác quan điểm sai trái của các thế lực thù địch; tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng cho lực lượng nòng cốt, quy trình xử lý những thông tin dư luận xã hội góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Ban chỉ đạo 35. Ngoài ra cấp ủy, người đứng đầu đơn vị cần quán triệt, kiểm tra đôn đốc trong việc thực hiện Bộ quy tắc ứng xử của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang khi sử dụng internet, mạng xã hội góp phần xây dựng và phát triển quận Tân Phú.

Võ Quốc Cường


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo