Thứ Năm, ngày 22 tháng 4 năm 2021

Quận Tân Bình: Tập trung kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Lãnh đạo quận tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tham gia viết bài về “Công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ”

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng ngày 22/1, Ủy ban Kiểm tra Quận ủy quận Tân Bình tổ chức hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát quý IV năm 2020. Đến tham dự có các đồng chí: Nguyễn Hoàng Long, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy; Nguyễn Ngọc Phú, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Quận ủy quận Tân Bình.

Năm 2020, cấp ủy và ủy ban kiểm tra từ quận đến cơ sở của quận Tân Bình đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng và tình hình thực tế của địa phương, đảm bảo tiến độ chương trình đã đề ra và đạt nhiều kết quả quan trọng. Cụ thể, quận ủy đã tổ chức 6 cuộc kiểm tra, giám sát đối với 16 tổ chức và 17 người đứng đầu, cấp ủy viên về lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn quận và công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ; việc thực hiện tiến độ thực hiện quy trình cổ phần hóa; việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác tiếp công dân, công tác giải quyết đơn thư tố cáo, phản ánh, khiếu nại, thực hiện Quy định số 1374-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về quy trình giải quyết thông tin phản ảnh liên quan các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng năm 2020.

Các cơ quan tham mưu, giúp việc Quận ủy tổ chức 5 cuộc kiểm tra, giám sát đối với 22 tổ chức và 6 cá nhân về lĩnh vực chuyên môn. Cấp ủy cơ sở đã kiểm tra 103 tổ chức và 107 cá nhân với nội dung như việc chấp hành quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ; thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; việc thực hiện những điều đảng viên không được làm,...  Đồng thời, tổ chức giám sát thường xuyên nhiều nội dung như việc xây dựng, triển khai, thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2020 của các cấp ủy cơ sở;

Ngoài ra, Quận ủy cũng chú trọng công tác giải quyết tố cáo tổ chức Đảng và đảng viên, đã tiếp nhận 95 đơn tố cáo với nội dung đơn tập trung: về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao; về đạo đức công vụ, đạo đức lối sống, bố trí cán bộ... đã xử lý: lưu 24 đơn, hướng dẫn trả 23 đơn, chuyển cho cơ quan thẩm quyền giải quyết 48 đơn; không có trường hợp phải giải quyết theo quy trình. Cấp ủy cơ sở đã thi hành kỷ luật đối với 2 đảng viên và lãnh đạo chi bộ trực thuộc thi hành kỷ luật đối với 11 đảng viên bằng hình thức khiển trách.

Bên cạnh đó, quận cũng nâng cao vai trò của tổ công tác chỉ đạo thực hiện Quy định số 1374-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về nắm bắt thông tin phản ánh, khiếu nại, tố cáo liên quan đến tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước trên địa bàn quận. Kết quả, đã tiếp nhận và xử lý 7/7 thông tin; triển khai việc rà soát, nắm bắt thông tin ý kiến cử tri toàn quận nhằm giải quyết kịp thời những ý kiến phản ánh trong dư luận Nhân dân.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí Bí thư Thường trực Quận ủy quận Tân Bình Nguyễn Hoàng Long đề nghị trong thời gian tới, Ủy ban Kiểm tra Quận ủy cùng cấp ủy cơ sở chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2021; tập trung kiểm tra, giám sát các lĩnh vực, nội dung về chấp hành Điều lệ Đảng, Nghị quyết, chương trình, kết luận của Đảng; về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, thực hiện dân chủ trong Đảng, giữ gìn đoàn kết nội bộ; việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên; về thực hiện trách nhiệm của người đứng đầu; tập trung giải quyết 100% đơn thư tố cáo, phản ảnh…

Dịp này, Quận ủy Tân Bình tặng Giấy khen cho 2 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tham gia viết bài về “Công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ” nhân kỷ niệm 72 năm ngày truyền thống ngành kiểm tra của Đảng (16/10/1948 - 16/10/2020).

Nguyễn Thị Luân


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo