Thứ Sáu, ngày 28 tháng 2 năm 2020

Quận Tân Bình: Đảng viên phải cam kết không vi phạm pháp luật về đất đai, quy hoạch và xây dựng

Đảng ủy 15 phường và Đội Thanh tra địa bàn quận ký cam kết đảm bảo trật tự xây dựng trên địa bàn

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 16/8, Quận ủy quận Tân Bình tổ chức hội nghị “Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn quận”. Bí thư Quận ủy Kiều Bình Chung và Chủ tịch UBND quận Tân Bình Châu Văn La đồng chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, báo cáo của UBND quận Tân Bình cho biết, từ năm 2017 đến 5 tháng đầu năm 2019, các lực lượng chức năng trên địa bàn đã xử lý vi phạm hành chính đối với 167/170 công trình xây dựng sai phép (đạt tỷ lệ khoảng 98%) và 83/83 công trình xây dựng không phép (đạt tỷ lệ 100%), trong đó cưỡng chế buộc tháo dỡ 23 công trình sai phép và xử lý 73 công trình không đủ điều kiện cấp phép...

Các ý kiến các ban ngành, cơ sở của quận cũng đã chia sẻ về công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các quy định pháp luật về đất đai, xây dựng và quy hoạch; việc tiếp nhận và xử lý kịp thời các phản ánh của người dân có liên quan về trật tự xây dựng; nâng cao vai trò, trách nhiệm và siết chặt kỷ cương trong công tác thanh tra, kiểm tra…

Tuy nhiên, các ý kiến cũng nhìn nhận: Một số cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên, công chức được phân công phụ trách còn thiếu ý thức trách nhiệm, còn buông lỏng trong công tác quản lý và kiểm tra địa bàn; công tác phối hợp giữa UBND 15 phường với Đội Thanh tra địa bàn quận, Thanh tra Sở Xây dựng chưa chặt chẽ, chưa kịp thời phát hiện và xử lý sớm, triệt để các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự xây dựng; một bộ phận người dân không chấp hành pháp luật, cố tình vi phạm và có thái độ bất hợp tác khi lực lượng chức năng thực hiện xử lý.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Quận ủy Tân Bình đã triển khai quán triệt Nghị quyết lãnh đạo nhằm thực hiện nghiêm Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 25/7/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn TP và tiến tới chấn chỉnh và lập lại trật tự xây dựng trên địa bàn quận.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Quận ủy quận Tân Bình Kiều Bình Chung đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội của quận cần tổ chức quán triệt sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động về việc chấn chỉnh công tác trật tự xây dựng trên địa bàn quận. Trong quý 3/2019, tổ chức đợt sinh hoạt chính trị trong toàn Đảng bộ, Chi bộ và tới từng đảng viên về việc nâng cao đạo đức công vụ, không để xây dựng không phép và sai phép trên địa bàn, mỗi đảng viên phải cam kết với tổ chức Đảng nơi sinh hoạt không vi phạm pháp luật về đất đai, quy hoạch và xây dựng.

Đồng chí Kiều Bình Chung cũng giao Bí thư, Chủ tịch UBND 15 phường và các phòng, ban khối đô thị chịu trách nhiệm cao nhất trong việc đảm bảo trật tự xây dựng, tiến tới chấm dứt tình trạng xây dựng không phép và sai phép trước Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025, làm tiền đề thực hiện có hiệu quả chương trình chỉnh trang và phát triển đô thị của TP, quận trong thời gian tới.

Dịp này, Đảng ủy 15 phường và Đội Thanh tra địa bàn quận đã tổ chức ký cam kết đảm bảo trật tự xây dựng trên địa bàn trong thời gian tới.

Nguyễn Mai Thanh Tùng


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo