Thứ Sáu, ngày 7 tháng 5 năm 2021

Quận Tân Bình: Chấn chỉnh kịp thời, không để xảy ra trường hợp đảng viên vi phạm đến mức kỷ luật

Đồng chí Nguyễn Hoàng Long, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Tân Bình phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 13/4, Ủy ban Kiểm tra Quận ủy quận Tân Bình tổ chức hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát quý 1 năm 2021 và sinh hoạt chuyên đề “Xác định chủ thể, đối tượng, nội dung trong công tác kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên ở cơ sở”. Tham dự có các đồng chí: Lê Quốc Hùng, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; Trần Thị Thu Loan, Phó Trưởng phòng Địa bàn 1, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; Nguyễn Hoàng Long, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Tân Bình;…

Trong quý 1, Ủy ban kiểm tra Quận ủy quận Tân Bình đã thực hiện tốt công tác tham mưu cho Ban Thường vụ Quận ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát ngay từ đầu năm; giúp Ban Thường vụ Quận ủy ban hành và triển khai thực hiện chương trình chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2021; thực hiện kiểm tra việc lãnh đạo xây dựng và thực hiện quy chế làm việc, chấp hành nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng đối với 3 tổ chức Đảng và 3 cấp ủy viên. Đơn vị cũng giám sát thường xuyên đối với tổ chức Đảng, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận của Đảng, pháp luật của Nhà nước…

Đồng thời, Ủy ban kiểm tra Quận ủy quan tâm đôn đốc, định hướng về nội dung kiểm tra, giám sát đối với các cấp ủy, ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở, đảm bảo 100% tổ chức Đảng cơ sở xây dựng chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát năm 2021; tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức Đảng cơ sở và trực thuộc. Cấp ủy và ủy ban kiểm tra từ quận đến cơ sở tập trung lãnh đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng, đảm bảo tiến độ chương trình đã đề ra.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy quận Tân Bình Nguyễn Hoàng Long đề nghị Ủy ban Kiểm tra Quận ủy nhanh chóng bổ sung 1 ủy viên Kiểm tra đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát; sớm tổ chức các đợt tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, nhất là đối với các đơn vị có thay đổi về mặt nhân sự, hạn chế trong triển khai thực hiện. Đồng chí cũng đề nghị các đảng ủy, chi ủy cơ sở rà soát, tập trung xây dựng lại các quy chế đúng quy định, phù hợp với loại hình của đơn vị, nhất là các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn quận; tiếp tục thực hiện tốt Quy định số 1374-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, kịp thời khắc phục trong thời gian tới; tổ chức kiểm tra, giám sát thường xuyên, chấn chỉnh kịp thời, không để xảy ra trường hợp đảng viên vi phạm đến mức kỷ luật.

Lê Đặng Hoàng Anh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo