Thứ Năm, ngày 21 tháng 10 năm 2021

Quan tâm đặc biệt đến công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên mới

Cấp ủy khóa mới và đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên ra mắt Đại hội

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 30/5, Đại hội Đảng bộ Văn phòng Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn TNHH MTV lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã diễn ra thành công tốt đẹp với sự tham dự của các đồng chí: Trần Ngoc Hổ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty; Nguyễn Thanh Nhựt, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng Công ty; Phạm Thiết Hòa, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng Công ty.

Đến tham dự còn có các đồng chí trong Hội đồng thành viên, Ban Tổng Giám đốc, Kiểm soát viên Tổng Công ty cùng với 66 đảng viên thuộc Đảng bộ Văn phòng Tổng Công ty.

Đại hội là dịp để Đảng bộ tổng kết, đánh giá toàn diện những kết quả đã đạt được, chỉ ra những yếu kém, rút ra bài học kinh nghiệm để từ đó đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện cho nhiệm kỳ tới.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Trần Ngọc Hổ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những những nỗ lực, phấn đấu của toàn Đảng bộ thực hiện tốt nhiệm vụ đã đề ra trong nhiệm kỳ qua.

Để thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ tới, đồng chí yêu cầu toàn thể Đảng viên của Đảng bộ cần tập trung tham mưu, đề xuất lãnh đạo Tổng Công ty Phương án cơ cấu lại Tổng Công ty, xây dựng Chiến lược phát triển Tổng Công ty đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 theo Quyết định số 707/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ. Làm tốt công tác xây dựng Đảng, tiếp tục không ngừng đổi mới, sáng tạo triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII. Quan tâm đặc biệt đến công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên mới gắn thực hiện tốt công tác dân vận của Đảng; lãnh đạo công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ kế thừa của Đảng bộ; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát của Đảng theo đúng quy định. Lãnh đạo, chỉ đạo các đoàn thể làm tốt công tác vận động quần chúng, tổ chức chăm lo vật chất, tinh thần cho người lao động.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa VII gồm 9 đồng chí. Đại hội cũng đã biểu quyết thông qua báo cáo chính trị của Đại hội, Nghị quyết và chương trình hành động Đại hội theo đúng quy định.

Tấn Tài


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo