Thứ Sáu, ngày 7 tháng 5 năm 2021

Quản lý, kiểm tra, truy xuất nguồn gốc lâm sản

(Thanhuytphcm.vn) - UBND TPHCM vừa ban hành quyết định phê duyệt chương trình quản lý, kiểm tra, kiểm soát lâm sản trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2021 - 2025.

Theo đó, TP phấn đấu 100% các tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến, xuất khẩu, nhập khẩu gỗ và các lâm sản khác trên địa bàn TP nắm rõ các quy định của nhà nước về quản lý, kiểm tra, truy xuất nguồn gốc lâm sản. Đảm bảo 100% tổ chức, doanh nghiệp có điều kiện tiếp cận và sử dụng các loại lâm sản có nguồn gốc hợp pháp. 100% các doanh nghiệp, tổ chức, các cơ sở chế biến, kinh doanh lâm sản trên địa bàn TP được quản lý, hỗ trợ về pháp lý trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, phát hiện, xử lý nghiêm và từng bước xóa bỏ hoàn toàn các điểm mua bán, vận chuyển, cất giữ, chế biến, kinh doanh lâm sản trái pháp luật trên địa bàn TPHCM.

Để thực hiện mục tiêu trên, TPHCM đề ra các giải pháp như: Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật. Nâng cao năng lực quản lý Nhà nước đối với hoạt động sản xuất, chế biến, kinh doanh, mua bán, vận chuyển lâm sản trên địa bàn TP, tạo điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp chế biến, kinh doanh lâm sản và các sản phẩm được làm từ gỗ có đầy đủ điều kiện để nâng cao chất lượng sản phẩm, hiệu quả và năng lực cạnh tranh, gia tăng sản phẩm có giá trị và phát triển bền vững.

Đồng thời, kiểm tra, kiểm soát và truy xuất nguồn gốc lâm sản, thường xuyên tổ chức đào tạo tập huấn và bổ sung trang thiết bị, phương tiện cho lực lượng kiểm lâm và các cơ quan chức năng nhằm nâng cao năng lực quản lý, kiểm tra, kiểm soát nguồn gốc lâm sản.

Mặt khác, tăng cường công tác phối hợp giữa lực lượng Kiểm lâm với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương các cấp trong công tác kiểm tra, kiểm soát nguồn gốc lâm sản. Ứng dụng hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu để quản lý các doanh nghiệp, cơ sở chế biến, kinh doanh lâm sản. Thực hiện việc đánh giá, phân loại doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. Kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các cơ sở, doanh nghiệp có hành vi mua bán, vận chuyển, kinh doanh, cất giữ lâm sản trái pháp luật.

Vân Minh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo