Thứ Ba, ngày 20 tháng 8 năm 2019

Quân khu 7 tích cực đấu tranh phòng, chống “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa

Trung tướng Trần Hoài Trung phát biểu tại phiên họp.

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 22/2, Ban Chỉ đạo đấu tranh phòng, chống “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa (Ban Chỉ đạo 94) của Đảng ủy Quân khu 7 tổ chức phiên họp lần thứ nhất năm 2019, đánh giá kết quả đấu tranh phòng, chống “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa và tham gia đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, phản động, thông tin xấu độc trên không gian mạng năm 2018, triển khai kế hoạch năm 2019. Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu, Trưởng ban Chỉ đạo 94 Đảng ủy Quân khu 7 chủ trì hội nghị.

Năm 2018, Ban Chỉ đạo 94 Đảng ủy Quân khu 7 đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, Đảng ủy – Bộ Tư lệnh Quân khu về phòng, chống “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, các lực lượng; chủ động tổ chức tập huấn, rút kinh nghiệm, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ, tiếp nhận, khai thác hiệu quả phương tiện kỹ thuật được cấp; triển khai tham gia đấu tranh trên không gian mạng với những nội dung, biện pháp sáng tạo, hiệu quả.

Lực lượng đấu tranh trên không gian mạng của Quân khu 7 tiếp tục thể hiện vai trò nòng cốt cho lực lượng đấu tranh trên không gian mạng toàn quân trong nhiệm vụ đấu tranh chống thông tin xấu độc, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị trên không gian mạng, được Ban Chỉ đạo 94 Trung ương và Ban Chỉ đạo 94 Quân ủy Trung ương đánh giá cao.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 đánh giá cao những kết quả đạt được của Ban Chỉ đạo 94 Đảng ủy Quân khu trong năm 2018. Đồng chí Chính ủy Quân khu lưu ý trong năm 2019, các thế lực thù địch tiếp tục tăng cường chống phá Đảng, Nhà nước và Quân đội với những âm mưu, thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt, nhất là trong những dịp lễ, ngày kỷ niệm lớn của đất nước và quân đội. Trên địa bàn Quân khu vẫn còn một số điểm nóng dễ bị các thế lực thù địch lợi dụng kích động. Do đó, Ban Chỉ đạo 94 Đảng ủy Quân khu cần tiếp tục tăng cường tuyên truyền, giáo dục để cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu xác định đấu tranh phòng chống “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa và đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, phản động, thông tin xấu độc trên không gian mạng là nhiệm vụ chiến đấu của quân đội trong thời bình; tích cực, chủ động giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, kịp thời phát hiện và xử lý hiệu quả các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Đồng thời, Ban Chỉ đạo 94 Đảng ủy Quân khu cần tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, xây dựng đơn vị an toàn, địa bàn an toàn; quản lý, sử dụng hiệu quả các phương tiện kỹ thuật được trang bị; đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các loại hình báo chí của Quân khu và các phương tiện thông tin đại chúng; làm tốt công tác dân tộc, tôn giáo; tham mưu đề xuất những chủ trương, biện pháp để huy động sức mạnh tổng hợp các lực lượng trên địa bàn, nhất là chia sẻ thông tin, phối hợp hiệu quả với Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành trên địa bàn Quân khu.

Hồ Tấn Chí


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo