Thứ Ba, ngày 14 tháng 7 năm 2020

Quân khu 7 nghiệm thu đề tài về xây dựng khu vực phòng thủ

Trung tướng, PGS.TS Trần Thái Bình, Chủ tịch Hội đồng kết luận nghiệm thu

(Thanhuytphcm.vn) - Chiều 26/7, Hội đồng Khoa học Quân sự Quân khu 7 tổ chức đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở đề tài cấp Bộ Quốc phòng “Xây dựng, hoạt động của khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố có khu công nghiệp, khu chế xuất trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Trung tướng, PGS.TS Trần Thái Bình, nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Quốc phòng làm Chủ tịch Hội đồng.

Đề tài do Thiếu tướng Lê Bửu Tuấn, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 7 làm Chủ nhiệm. Đề tài tập trung nghiên cứu về thực trạng xây dựng, hoạt động và giải pháp nâng cao hiệu quả xây dựng, hoạt động của khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố có khu công nghiệp, khu chế xuất trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trên cơ sở nghiên cứu, Ban Chủ nhiệm đề tài đã có những đề xuất, kiến nghị với Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chính quyền các địa phương để thực hiện tốt công tác xây dựng, hoạt động của khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố có khu công nghiệp, khu chế xuất.

Qua 2 năm triển khai thực hiện, Ban Chủ nhiệm đề tài đã nghiên cứu biên soạn bản thảo, tổ chức hội thảo đề cương, tiến hành khảo sát ở Học viện Quốc phòng, một số Quân khu và Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; đồng thời thông qua các hội thảo khoa học để xin ý kiến đóng góp của các tướng lĩnh, nhà khoa học, cán bộ của địa phương và các học viện, nhà trường trong Quân đội.

Kết luận nghiệm thu, Trung tướng, PGS.TS Trần Thái Bình, Chủ tịch Hội đồng đánh giá, đề tài có tính cấp thiết cao, có giá trị lý luận và thực tiễn quan trọng; bố cục hợp lý. Kết cấu các chương, mục, tiểu mục rõ ràng, chính xác. Nội dung có chất lượng, bám sát chủ đề nghiên cứu; đề xuất hợp lý nội dung xây dựng, hoạt động của khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố có khu công nghiệp, khu chế xuất. Sản phẩm của đề tài đầy đủ, phương án vận dụng kết quả nghiên cứu của đề tài vào thực tiễn phù hợp. Kết quả nghiên cứu của đề tài góp phần thống nhất nhận thức lý luận về xây dựng, hoạt động của khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố có khu công nghiệp, khu chế xuất; là cơ sở để lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, các quân khu, tỉnh, thành phố và các cơ quan chiến lược tham khảo vận dụng chỉ đạo, tổ chức thực hiện xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố có khu công nghiệp, khu chế xuất trong điều kiện mới của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

9/9 thành viên Hội đồng bỏ phiếu đồng ý nghiệm thu cấp cơ sở đề tài xếp loại đạt, đồng thời đề nghị Ban Chủ nhiệm đề tài nghiên cứu tiếp thu, sửa chữa, bổ sung một số nội dung theo kết luận của Hội đồng để hoàn chỉnh đề tài, chuẩn bị cho nghiệm thu cấp Bộ Quốc phòng.

Hồ Tấn Chí


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo