Thứ Bảy, ngày 15 tháng 5 năm 2021

Quận Gò Vấp: Học tập và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên, liên tục, tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Nguyễn Trí Dũng trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu thực hiện tốt Chỉ thị 05 giai đoạn 2016-2021

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 15/4, Đảng ủy Cơ quan Đảng - Đoàn thể quận Gò Vấp đã tổ chức hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Bí thư Đảng ủy cơ quan Đảng-Đoàn thể quận Gò Vấp Nguyễn Trí Dũng chủ trì hội nghị.

Thực hiện Chỉ thị 05, thời gian qua, Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch thực hiện với những nội dung cụ thể, thiết thực, phù hợp với tình hình thực tiễn, gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Việc tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt Chỉ thị 05 và các chuyên đề hàng năm được Đảng ủy và các Chi bộ triển khai thực hiện nghiêm túc với nhiều hình thức phong phú, đa dạng; bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ và từng chi bộ để có nội dung “học tập và làm theo” phù hợp, đồng thời gắn với triển khai thực hiện các nghị quyết, kế hoạch của Đảng ủy, chỉ đạo và Kế hoạch của Quận ủy thực hiện Đề án 01, Đề án 02 của Thành ủy về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên.

Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05 cũng được chú trọng. Định kỳ hàng năm, Đảng ủy kết hợp tổ chức hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng và sơ kết thực hiện CT 05 để kịp thời biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân thực hiện tốt; đồng thời có Kế hoạch kiểm tra, giám sát các chi bộ trong việc thực hiện Chỉ thị 05 và việc quán triệt, học tập các chuyên đề theo từng năm.

Qua 5 năm triển khai thực hiện, nhận thức về ý nghĩa, mục đích, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cấp ủy, chi bộ đã có chuyển biến rõ rệt, trở thành việc làm thường xuyên, liên tục, tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ. Đến nay, Đảng ủy Cơ quan Đảng - Đoàn thể quận Gò Vấp đã tuyên dương 20 cá nhân tiêu biểu tại Lễ chào cờ; khen thưởng 44 tập thể, 76 cá nhân, đồng thời đề nghị Quận ủy biểu dương, khen thưởng 06 tập thể và 10 cá nhân thực hiện tốt Chỉ thị 05. Khối các chi bộ Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tuyên dương 48 cá nhân tiêu biểu tại Lễ chào cờ.

Dịp này, Đảng ủy đã tặng giấy khen cho 11 tập thể và 20 cá nhân tiêu biểu thực hiện tốt Chỉ thị 05 giai đoạn 2016-2021.

Minh Khanh - Lê Lâm


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo