Chủ Nhật, ngày 5 tháng 7 năm 2020

Quần chúng tích cực tham gia phát hiện, tố giác, đấu tranh phòng, chống tệ nạn xã hội

Các học viên đang học tập và làm việc tại Cơ sở cai nghiện ma tuý số 3

(Thanhuytphcm.vn) – Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TPHCM vừa báo cáo kết quả thực hiện Dự án 4 “Phát triển hệ thống dịch vụ hỗ trợ người cai nghiện ma túy, người bán dâm và nạn nhân bị mua bán” giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn TPHCM.

Trong những năm qua, công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn TP nói chung và công tác triển khai Dự án 4 nói riêng luôn được Thành ủy, UBND TP quan tâm chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện thường xuyên, liên tục và quyết liệt. Đặc biệt, công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến chính sách, pháp luật tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và nâng cao ý thức trách nhiệm của các ngành, các cấp và người dân cùng chung tay phòng, chống ma túy, mại dâm.

Bên cạnh đó, công tác cai nghiện ma túy được tổ chức ngày càng đa dạng hóa các loại hình cai nghiện như cai nghiện tại gia đình, cộng đồng, điều trị nghiện bằng thuốc thay thế, thuốc đối kháng, hỗ trợ cắt cơn giải độc, tư vấn tâm lý, điều trị nghiện tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện, cai nghiện bắt buộc, triển khai các Tổ tư vấn cai nghiện cộng đồng để hỗ trợ, giúp đỡ người nghiện ma túy kịp thời.

Hiện nay bước đầu đã hình thành được các mạng lưới kết nối đối với các dịch vụ can thiệp, giảm hại, thông qua đó hỗ trợ học nghề, giải quyết việc làm cho người nghiện ma túy, người bán dâm, gắn với các chương trình, chính sách an sinh xã hội tại địa bàn để họ ổn định cuộc sống, không tái phạm.

Ngoài ra, công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống mại dâm, mua bán người được tổ chức thực hiện bằng nhiều hình thức đa dạng, nội dung phong phú, phù hợp với từng nhóm, từng đối tượng tại địa bàn các quận, huyện, phường, xã, thị trấn đã tạo được sự chuyển biến về nhận thức và ý thức trách nhiệm của toàn thể cán bộ, công chức làm công tác phòng, chống tệ nạn xã hội và từng người dân trên địa bàn tạo ra phong trào quần chúng nhân dân tích cực tham gia phát hiện và tố giác, đấu tranh phòng, chống tệ nạn xã hội, góp phần hiệu quả trong công tác phòng, chống tệ nạn xã hội nói chung và tệ nạn mại dâm, mua bán người nói riêng.

Thời gian tới, cần phải nâng cao chất lượng công tác dự phòng và điều trị nghiện ma túy, tập trung nguồn lực cho các mô hình điều trị nghiện hiệu quả. Chú trọng phát triển các hệ thống dịch vụ hỗ trợ xã hội dành cho người nghiện ma túy với mong muốn sau khi hoàn thành các chương trình cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng, người đã cai nghiện ma túy được hỗ trợ học nghề, tìm kiếm việc làm tạo thu nhập, ổn định cuộc sống, phòng tránh tái nghiện.

Về tệ nạn mại dâm, trên địa bàn TP hiện nay hoạt động dưới nhiều hình thức biến tướng, trá hình, thủ đoạn ngày càng tinh vi và diễn biến khá phức tạp, nhất là tình trạng mại dâm nơi công cộng có xu hướng giảm về bề nổi nhưng chuyển sang hoạt động bằng các hình thức trung gian thông qua đối tượng chăn dắt, bảo kê để móc nối giao dịch mua bán dâm; hoạt động mại dâm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ;… Trong khi đó các văn bản quy phạm pháp luật chưa kịp thời sửa đổi, bổ sung các biện pháp chế tài để xử lý một cách thống nhất, đồng bộ và kiên quyết đối với các hành vi vi phạm đối với các cơ sở này.

L. Khuê


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo