Thứ Bảy, ngày 15 tháng 5 năm 2021

Quận Bình Tân chú trọng nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên

Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Bình Tân Lê Văn Thinh tặng giấy khen cho các Đảng bộ cơ sở đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu năm 2020

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 26/3, Ban Thường vụ Quận ủy quận Bình Tân tổ chức hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng và kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2020. Đến dự có các đồng chí: Đặng Phi Công, Phó trưởng Phòng Quận - Huyện - Sở Ngành, Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM; Lê Văn Thinh, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận; Nguyễn Minh Nhựt, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Bình Tân.

Tại hội nghị, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Bình Tân Lê Văn Thinh ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng năm 2020 của quận với nhiều hoạt động nổi bật như đã tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo, triển khai kịp thời các nhiệm vụ về công tác tổ chức xây dựng Đảng bảo đảm tiến độ, chất lượng; tổ chức thành công đại hội đảng cấp cơ sở, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tổ chức sơ kết, tổng kết các chủ trương, nghị quyết của Trung ương và Thành uỷ, về công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, ban hành các văn bản chỉ đạo về công tác tổ chức xây dựng Đảng, sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Kết quả, công tác phát triển Đảng đạt nhiều kết quả tích cực, trong đó phát triển đảng viên trong doanh nghiệp ngoài nhà nước được quan tâm thực hiện; đã thành lập được 18/23 tổ chức Đảng, đạt 78,3% chỉ tiêu và kết nạp mới 41/75 đảng viên trong doanh nghiệp, đạt 55% chỉ tiêu kế hoạch năm 2020,…

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trong công tác xây dựng Đảng năm 2021, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận Bình Tân Lê Văn Thinh đề nghị tập thể các đơn vị, cán bộ đảng viên cần tập trung đi sâu phân tích, thẳng thắn nhìn nhận, làm rõ những hạn chế để kịp thời chấn chỉnh, rút kinh nghiệm. Trong đó, cần phải triển khai ngay kế hoạch khắc phục những mặt còn hạn chế qua kết quả đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2020, phải có giải pháp khắc phục cụ thể từng đầu việc, tiến độ thời gian thực hiện; thường xuyên tổ chức các hình thức thông tin, trao đổi giới thiệu kinh nghiệm, mô hình mới, cách làm hay, những điển hình trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, đổi mới phương pháp, lề lối, tác phong làm việc gắn với cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng, hiệu quả tham mưu thực hiện nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng; nắm chắc tình hình và giải quyết đúng đắn, hiệu quả vấn đề chính trị hiện nay, nhất là vấn đề “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của một bộ phận cán bộ, đảng viên; tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Dịp này, Ban Thường vụ Quận ủy Bình Tân tặng Giấy khen cho 5 Đảng bộ cơ sở đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu; 19 tập thể, 35 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2020 và 28 đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền từ năm 2016 - 2020.

Lê An 

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo