Thứ Sáu, ngày 9 tháng 6 năm 2023

Quận Bình Tân: ​Tuyên dương 131 tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đồng chí Huỳnh Khắc Điệp (thứ 8 từ trái sang) tặng giấy khen các tập thể điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 18/5, Quận ủy quận Bình Tân tổ chức sơ kết 01 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị; biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 19/5/2021 - 19/5/2022. Tham dự có đồng chí Huỳnh Khắc Điệp, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy… 

Theo báo cáo, sau 1 năm triển khai thực hiện Kết luận 01 của Bộ Chính trị, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên dần đi vào nền nếp, đóng góp quan trọng vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thúc đẩy việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu các tổ chức, cơ quan, đơn vị. Qua đó góp phần ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền địa phương trong triển khai thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2021 của địa phương. Việc học tập và làm theo Bác gắn với các phong trào thi đua yêu nước được phát triển sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực, qua đó xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả được nhân rộng…

Phát biểu chúc mừng, đồng chí Huỳnh Khắc Điệp, Bí thư Quận ủy cho biết, qua triển khai Chỉ thị 05 và gần đây nhất là qua 01 năm triển khai Kết luận số 01, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã vượt qua khuôn khổ của một cuộc vận động, ngày càng trở thành hoạt động thường xuyên, lan tỏa trong hệ thống chính trị, các cơ quan, đơn vị, trường học và các tầng lớp nhân dân. Từ trong thực tiễn lao động, học tập và công tác đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, vừa thiết thực vừa nhân văn trong việc rèn luyện, tu dưỡng, tự giác làm theo tấm gương của Bác.

Các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 19/5/2021 - 19/5/2022 được tuyên dương Các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 19/5/2021 - 19/5/2022 được tuyên dương

Đồng chí Huỳnh Khắc Điệp đề nghị các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể quận trong thời gian tới tiếp tục triển khai thực hiện một cách có hiệu quả Kế hoạch số 101 của Ban Thường vụ Quận ủy bằng các việc làm cụ thể, thiết thực sát với tình hình thực tế tại địa phương; đồng thời lựa chọn nhiệm vụ mang tính đột phá để thi đua, thực hiện; đồng thời rà soát các bức xúc, nổi cộm trong Nhân dân để tập trung giải quyết kịp thời có hiệu quả; Triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh, thông qua đó làm cho việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại từng cơ quan, đơn vị, khu dân cư được phát triển sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực.

“Mỗi cán bộ, đảng viên phải thực hiện nghiêm túc việc nêu gương, thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, mỗi tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và từng cán bộ, đảng viên, phát huy ý chí tự lực tự cường, khát vọng xây dựng và phát triển quận Bình Tân sớm trở thành đô thị thông minh, phát triển nhanh, bền vững, hiện đại, nghĩa tình, đóng góp ngày càng lớn vì sự phát triển của thành phố.” – đồng chí Huỳnh Khắc Điệp nhấn mạnh.

Hội nghị cũng đã tuyên dương 52 tập thể, 79 cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 19/5/2021 - 19/5/2022.

Lê An


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo