Thứ Năm, ngày 23 tháng 1 năm 2020

Quận 9: Tập huấn xây dựng văn kiện Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025

(Thanhuytphcm.vn) -  Chiều 13/9, tại Hội Trường Quận ủy Quận 9, Văn phòng Quận ủy Quận 9 tổ chức Hội nghị tập huấn xây dựng các văn kiện Đại hội Đảng bộ quận nhiệm kỳ VI (2020-2025) cho Thường trực Đảng ủy, cán bộ Văn phòng các chi đảng bộ cơ sở, các Ban xây dựng Đảng; thành viên Ban Biên tập văn kiện, thành viên tiểu ban giúp việc xây dựng văn kiện Đại hội Đảng bộ quận lần thứ VI (2020-2025).

Hội nghị giúp các đại biểu nắm rõ, nắm cụ thể từng nội dung chuyên đề, phát huy trí tuệ, tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng để tham mưu, phục vụ cấp ủy trong công tác chuẩn bị xây dựng văn kiện đại hội, trên cơ sở sơ kết, tổng kết thực tiễn, nhất là các mô hình, cách làm mới, sáng tạo có hiệu quả, góp phần cung cấp luận cứ khoa học, thực tiễn cho xây dựng văn kiện...

Tại hội nghị, các đại biểu đã được Phó Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM Tăng Phước Lộc giới thiệu một số nội dung liên quan đến việc xây dựng văn kiện Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020-2025 như Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ, Nghị quyết Đại hội, Chương trình hành động, phương pháp tổng hợp ý kiến góp ý đối với văn kiện Đại hội cấp trên… Trong đó nhấn mạnh: Văn kiện phải được soạn thảo, biên tập theo quy trình khoa học bảo đảm truyền tải được chính xác tư tưởng và nội dung lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy. Đồng thời, tập hợp được trí tuệ của toàn Đảng bộ, ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Văn kiện phải có cấu trúc hợp lý, ngoài việc đánh giá thực trạng, cần đi thẳng vào những vấn đề trọng tâm, chủ yếu trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy trong nhiệm kỳ. Nguồn thông tin, số liệu để biên tập Báo cáo chính trị thuộc tất cả các lĩnh vực phải được các cơ quan chức năng cung cấp một cách chuẩn xác, chính thống.

Phó Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM Tăng Phước Lộc lưu ý quận cần tập trung chuẩn bị tốt báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của cấp ủy trình Đại hội; đồng thời, tổ chức tốt việc thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội. Công tác nhân sự cấp ủy đảm bảo chặt chẽ, đúng điều lệ, quy chế, quy định. Chủ động lựa chọn các công trình chào mừng Đại hội thiết thực, có ý nghĩa. Ngoài ra cần tăng cường công tác tuyên truyền, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Bùi Hiệp Thọ

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo