Thứ Sáu, ngày 10 tháng 7 năm 2020

Quận 9: Tạo nhiều kênh thông tin để chủ động, kịp thời hơn trong công tác tuyên truyền

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 15/8, Quận ủy Quận 9 tổ chức hội nghị giao ban chuyên đề “Nâng cao nhận thức, sức đề kháng của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; trách nhiệm của cán bộ, đảng viên khi tham gia mạng xã hội”. Tham dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Cao Văn Minh, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy.

Báo cáo đề dẫn tại hội nghị, đồng chí Trần Phước Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy đã nêu rõ trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn quan tâm chăm lo giáo dục, nâng cao đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; nhờ đó đa số cán bộ, đảng viên có quan điểm, lập trường tư tưởng vững vàng, cùng với các tầng lớp Nhân dân vượt qua khó khăn, thách thức, đưa công cuộc đổi mới ở nước ta đạt được những thành tựu to lớn. Tuy nhiên, hiện nay, một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên đã và đang diễn ra sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; chính vì vậy, Đảng ta xác định phải kiên quyết đấu tranh “ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” là công việc cấp bách và phải được tiến hành thường xuyên trong từng tổ chức đảng, trong mỗi cán bộ, đảng viên.

Theo thống kê, Việt Nam là quốc gia có số người sử dụng internet, mạng xã hội lớn so với các nước trong khu vực và trên thế giới. Với đặc điểm là tốc độ kết nối nhanh, do đó internet, mạng xã hội trở thành nhu cầu thiết yếu trong đời sống con người. Tuy nhiên, đây cũng chính là môi trường mà các thế lực thù địch, phản động tạo ra các kênh thông tin để thực hiện các mục tiêu chống phá.

Để có các giải pháp hiệu quả và sát với tình hình thực tiễn, tại hội nghị, các đại biểu đã có ý kiến tập trung vào các giải pháp, nhiệm vụ, trogn đó cần tiếp tục tăng cường công tác tổ chức xây dựng Đảng gắn với giáo dục chính trị, tư tưởng; công tác đấu tranh với thông tin xấu, độc trên internet và các trang mạng xã hội với phương châm “nhân cái đẹp, dẹp cái xấu”; đảm bảo công tác kiểm tra, giám sát, xem xét kỷ luật nghiêm minh.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Cao Văn Minh, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy đánh giá thời gian qua các cấp cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, tổ chức các hoạt động đấu tranh cụ thể, phong phú, đa dạng trên các mặt trận; bên cạnh những yếu tố tích cực tạo điều kiện thuận lợi cho công cuộc xây dựng và phát triển thì nước ta cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức trước sự xuất hiện nhiều vấn đề mới hết sức nhanh chóng, phức tạp, khó lường. Do đó yêu cầu trong thời gian tới cần tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên đối với việc đấu tranh phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc; chủ động nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên để có chủ trương, giải pháp xử lý kịp thời, hiệu quả; tạo nhiều kênh thông tin để chủ động, kịp thời hơn trong công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, tự kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị ...

Ngọc Quý

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo