Thứ Bảy, ngày 6 tháng 6 năm 2020

Quận 9: Đảng viên cam kết với tổ chức nơi sinh hoạt Đảng không vi phạm quy định về đất đai, trật tự xây dựng

Quang cảnh hội nghị

(Thanhuytphcm.vn) – Sáng 16/8, Quận ủy Quận 9 đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 25 tháng 7 năm 2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn TP. Tham dự có các đồng chí: Đặng Thị Hồng Liên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận.

Tại hội nghị, Bí thư Quận ủy Quận 9, Chủ tịch HĐND quận Đặng Thị Hồng Liên đã triển khai nội dung Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 25 tháng 7 năm 2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn TP, Công văn số 836-CV/QU ngày 15 tháng 8 năm 2019 của Ban Thường vụ Quận ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn quận.

Trong đó, chỉ đạo Ủy ban nhân dân quận thực hiện điều chỉnh bổ sung Kế hoạch số 195/KH-UBND ngày 28 tháng 5 năm 2018 về tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn quận, chú trọng bổ sung các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, kiểm tra, phát hiện xử lý các hành vi vi phạm; giải pháp tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực đất đai, xây dựng; giải pháp nâng cao trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành các quy định về quản lý trật tự xây dựng và chấp hành pháp luật về xây dựng; Ủy ban nhân dân quận khẩn trương, kiên quyết thực hiện đúng, đầy đủ các nhiệm vụ theo quy định pháp luật, làm tiền đề để Ủy ban nhân dân các phường chấn chỉnh việc quản lý xây dựng trên địa bàn, thực hiện đúng yêu cầu, chấm dứt tình trạng để xảy ra xây dựng không phép và sai phép mà không bị xử lý theo pháp luật.

Các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể trực thuộc quận phải tổ chức đợt sinh hoạt chính trị trong toàn Đảng bộ và tại mỗi Chi bộ, tới từng đảng viên về Chỉ thị 23 của Ban Thường vụ Thành ủy, Công văn 836 của Ban Thường vụ Quận ủy. Ngoài ra, mỗi đảng viên phải cam kết với tổ chức Đảng nơi sinh hoạt không vi phạm pháp luật về đất đai, trật tự xây dựng.

Đồng chí Bí thư Quận ủy Quận 9, Chủ tịch HĐND Đặng Thị Hồng Liên nhấn mạnh Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 13 phường cam kết với Ban Thường vụ Quận ủy về việc lập lại trật tự xây dựng trước tháng 6 năm 2020. Phường nào để xảy ra xây dựng không phép và sai phép nhiều mà không phát hiện, xử lý kịp thời thì tổ chức đảng nơi đó không được công nhận là trong sạch, vững mạnh; đồng thời Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường không được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đây là tiền đề để các cấp ủy, chính quyền hoàn thành nhiệm vụ chính trị và phát triển đô thị trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, đồng thời là cơ sở thực hiện việc chỉnh trang và phát triển đô thị nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bùi Hiệp Thọ


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo