Thứ Năm, ngày 27 tháng 2 năm 2020

Quận 8: Xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh, không ngừng nâng cao đời sống nhân dân

Trao tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích tốt trong xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước trên địa bàn Quận 8

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 3/10, Quận ủy Quận 8 tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Đến tham dự Hội nghị có các đồng chí Trương Ngọc Trước, Phó Tổng Biên tập Trang tin điện tử Đảng bộ thành phố; Trần Thanh Vương, Trưởng Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình, Sở Văn hóa - Thể thao thành phố; Đỗ Hữu Trí, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy.

Trong những năm qua, Đảng bộ Quận 8 luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW nghiêm túc, hiệu quả và sâu rộng. Các cấp ủy đảng, chính quyền, ban ngành, đoàn thể đã chủ động tổ chức quán triệt, học tập, tuyên truyền Nghị quyết đến đội ngũ cán bộ, đảng viên và Nhân dân; cụ thể hóa việc thực hiện các nội dung của Nghị quyết bằng các chương trình, kế hoạch công tác phù hợp với đặc điểm tình hình, chức năng, nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị. Trong quá trình tổ chức thực hiện, các địa phương, đơn vị đã gắn việc thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua quá trình tổ chức thực hiện đã phát huy hiệu quả, tích cực trong việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người trên địa bàn quận.

Tại hội nghị, các đồng chí lãnh đạo và đại biểu đã được lắng nghe 4 ý kiến phát biểu của các đồng chí đại diện cấp ủy cơ sở đảng, ban ngành đoàn thể, chi bộ khu phố, cơ sở tôn giáo với nội dung xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng nếp sống văn minh trong việc tang, lễ hội và chống mê tín dị đoan, hủ tục lạc hậu theo Chỉ thị số 27-CT/TW của Bộ Chính trị; phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị trong việc xây dựng “Phường văn minh đô thị”….

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Đỗ Hữu Trí ghi nhận kết quả thực hiện sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết, nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam được nâng lên, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động, góp phần xây dựng Quận 8 văn minh, hiện đại, phát triển nhanh và bền vững, gắn với xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân, đặc biệt là đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa ngày càng cao của người dân Quận 8. Trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết, đã xuất hiện nhiều cách làm hay, hiệu quả, những điển hình, nhân tố mới đóng góp tích cực vào nhiệm vụ xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững.

Trong thời gian tới Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Quận 8 quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội X của Đảng bộ thành phố, Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ quận và đặc biệt là Nghị quyết số 54/2017/QH của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh.

Dịp này, Quận 8 đã trao tặng giấy khen cho 22 tập thể có thành tích tốt trong xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước trên địa bàn Quận 8 nhiều năm liên tục.

Trần Thy


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo