Thứ Bảy, ngày 11 tháng 7 năm 2020

Quận 8 tuyên dương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong công nhân, viên chức, lao động

Gương cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2019.

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 28/4, Liên đoàn Lao động Quận 8 đã tổ tuyên dương gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong công nhân, viên chức, lao động cấp quận giai đoạn 2015-2019.

Đây là hoạt động có ý nghĩa biểu dương, nhân rộng và động viên tinh thần những tập thể Công đoàn cơ sở và cá nhân đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, lao động của quận đã có thành tích xuất sắc thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước, thông qua hoạt động của tổ chức Công đoàn giai đoạn 2015-2019.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch LĐLĐ Quận 8 Đoàn Ngọc Diễm Lan biểu dương và ghi nhận sự nỗ lực của các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước 5 năm qua. Trong giai đoạn 2020-2024, công đoàn cơ sở cần tiếp tục tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước trong CNVC-LĐ. Đồng thời xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong CNVC-LĐ. Phối hợp với các doanh nghiệp có hình thức động viên, khen thưởng phù hợp để động viên, khích lệ người lao động, cải thiện điều kiện làm việc của công nhân, lao động và hợp tác tốt với tổ chức Công đoàn.

Dịp này, LĐLĐ Quận 8 tuyên dương 48 tập thể và 73 cá nhân là gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong công nhân, viên chức, lao động cấp quận giai đoạn 2015-2019.

Thảo Quyên


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo