Thứ Tư, ngày 8 tháng 2 năm 2023

Quận 8: Tổ chức tọa đàm về tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đồng chí Võ Ngọc Quốc Thuận phát biểu tại buổi tọa đàm

(Thanhuytphcm.vn) - Chiều ngày 25/10, Quận ủy Quận 8 tổ chức tọa đàm tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Chủ trì buổi tọa đàm có đồng chí Võ Ngọc Quốc Thuận, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Quận 8 và đồng chí Phạm Ngọc Muôn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy.

Phát biểu đề dẫn tại buổi tọa đàm, đồng chí Phạm Ngọc Muôn nêu rõ, tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú trọng có tác động to lớn, lan tỏa sâu rộng đến tư tưởng, tình cảm, hành động của mỗi tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và đông đảo các tầng lớp nhân dân. Tác phẩm là tài liệu quý giá về cả lý luận và thực tiễn, đi thẳng vào những vấn đề căn bản, phức tạp, cấp thiết với dẫn chứng sinh động, lập luận chặt chẽ, thuyết phục từ thực tiễn; tính khoa học sâu sắc mà ngôn ngữ diễn đạt gần gũi, làm sáng tỏ những vấn đề lý luận, thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Các đại biểu tham gia đóng góp ý kiến Các đại biểu tham gia đóng góp ý kiến

Tại buổi tọa đàm, có các tham luận xoay quanh nội dung: chủ nghĩa xã hội là mục tiêu, lý tưởng của Đảng Cộng sản và nhân dân Việt Nam; sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; những vấn đề đặt ra từ thực tiễn quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam và những chủ trương, giải pháp để từng bước xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái về chủ nghĩa xã hội, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam...; đồng thời, tập trung thảo luận đi sâu phân tích, luận giải, làm rõ hơn, sâu sắc hơn, toàn diện hơn về giá trị tác phẩm.

Kết luận tại buổi tọa đàm, đồng chí Võ Ngọc Quốc Thuận đánh giá cao các ý kiến phát biểu về tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đồng chí mong trong thời gian tới, các cấp ủy, đơn vị cần tiếp tục tập trung tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng về tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gắn với đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng Đảng; tập trung nghiên cứu, đưa các nội dung của tác phẩm vào chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị; tăng cường hiệu quả công tác tuyên truyền, đẩy mạnh truyền thông và lan tỏa thông tin tích cực; đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; phản bác những luận điệu xuyên tạc, sai trái, thù địch; tập trung rà soát, xử lý dứt điểm các nội dung, công việc còn tồn đọng tại địa phương, cơ quan, đơn vị; có giải pháp phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Trúc Quỳnh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo