Thứ Sáu, ngày 5 tháng 6 năm 2020

Quận 8 tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 9/7, Quận 8 đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, với sự tham dự của hơn 330 cán bộ chủ chốt quận, phường.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Đỗ Hữu Trí, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy trình bày các nội dung cốt lõi tại Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII: kết quả thực hiện các nhiệm vụ chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020; chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2021-2030; công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII; tổng kết thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI; Chỉ thị 28-CT/TW của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng;...

Thông qua hội nghị học tập, quán triệt nhằm giúp đội ngũ cán bộ chủ chốt, đảng viên, công chức, viên chức tại các đảng bộ, chi bộ cơ sở và các phòng, ban, đoàn thể, đơn vị thuộc quận xác định rõ các nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung thực hiện có hiệu quả các nghị quyết Hội nghị Trung ương 10 khóa XII, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và tiến tới Đại hội Đảng bộ các cấp.

Ngoài ra, trong hai ngày 10 và 11/7, Quận ủy Quận 8 tiếp tục tổ chức 4 lớp học tập, quán triệt nghị quyết cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang tại các đảng bộ, chi bộ cơ sở và các phòng, ban, đoàn thể, đơn vị thuộc quận.

Trần Thy


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo