Thứ Sáu, ngày 27 tháng 5 năm 2022

Quận 8: Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

Trao tặng giấy khen cho các tập thể xuất sắc.

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 29/12, UBND Quận 8 tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; tổng kết công 10 năm thi hành luật hợp tác xã năm 2012.

Ngay từ khi Nghị quyết số 13-NQ/TW được ban hành, Quận 8 đã xác định rõ vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và là một trong những nhiệm vụ quan trọng phát triển kinh tế - xã hội của quận.

Đến năm 2021, toàn quận có 5 chi nhánh hợp tác xã (HTX) và 33 HTX (1 Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở và 32 HTX) với tổng số 7.225 xã viên, trong đó có 738 xã viên làm việc trong các HTX. Hầu hết các HTX chia theo các lĩnh vực hoạt động gồm: vận tải, thương mại - dịch vụ, vệ sinh môi trường, nông nghiệp, bốc xếp hàng hóa và quỹ tín dụng nhân dân cơ sở. Hiện nay có 28 HTX đang hoạt động (1 HTX đang tạm ngừng hoạt động và 5 HTX ngưng hoạt động chờ giải thể), cơ bản các HTX hoạt động ổn định có nhiều chuyển biến về đầu tư đổi mới công nghệ, trang thiết bị phục vụ.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND quận Nguyễn Thị Thu Hoa đề nghị tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, thành lập HTX, hỗ trợ kinh tế tập thể, HTX; giải quyết, hỗ trợ những khó khăn, phục hồi sản xuất sau khi đại dịch Covid-19; tăng cường tuyên truyền vai trò, vị trí của kinh tế tập thể, mô hình HTX mới đến đông đảo đến nhân dân và người lao động; kịp thời tôn vinh các điển hình tiên tiến, mô hình kinh tế HTX có hiệu quả, từng bước khẳng định đây là thành phần kinh tế quan trọng góp phần phát triển kinh tế - xã hội; tổ chức gặp gỡ, đối thoại với HTX nhằm đánh giá tình hình, thực trạng hoạt động, đưa ra những biện pháp khó khăn và hỗ trợ HTX phát triển; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng về năng lực quản lý, điều hành của cán bộ HTX, xây dựng, củng cố tổ chức HTX vững mạnh về mọi mặt.

Dịp này, UBND Quận 8 tặng giấy khen cho 14 tập thể có thành tích xuất sắc trong 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổ mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể và 10 năm thi hành Luật HTX năm 2012.

Trúc Quỳnh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo