Thứ Sáu, ngày 14 tháng 5 năm 2021

Quận 8: Tập trung tham mưu triển khai các Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận

Trao tặng giấy khen cho 2 cơ sở đảng đạt “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu.

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 25/3, Quận ủy Quận 8 tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2020. Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Ngô Thành Tuấn, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận; Đỗ Hữu Trí, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy.

Năm 2020, ngành tổ chức xây dựng Đảng của quận đã có nhiều nỗ lực trong việc hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra nổi bật là công tác tham mưu tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở và Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; thực hiện tốt các bước, quy trình về công tác nhân sự phục vụ Đại hội. Tổ chức trao Huy hiệu Đảng 4 đợt trong năm 2020 với 245 đảng viên được trao Huy hiệu. Tập trung cho công phát triển đảng viên, năm 2020 toàn Đảng bộ quận đã kết nạp 205/200 đảng viên (đạt 102,5% so với chỉ tiêu Nghị quyết đã đề ra). Thực hiện việc rà soát, bổ sung quy hoạch để phục vụ cho đề án nhân sự của quận nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bí thư Quận ủy Ngô Thành Tuấn nhấn mạnh năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Do đó, ngành tổ chức xây dựng Đảng cần phải tập trung nâng cao hiệu quả công tác tham mưu cho cấp ủy củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ nhất là trong điều kiện không tổ chức Hội đồng nhân dân quận – phường. Trên cơ sở kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2020 cần khẩn trương rà soát thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ tại từng cấp ủy cơ sở Đảng trong năm 2021. Phối hợp tham mưu triển khai thực hiện tốt cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố, nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn quận. Tập trung tham mưu triển khai các Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận về đổi mới, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể chính trị - xã hội tại các khu chung cư giai đoạn 2020 - 2025.

Dịp này, Ban Thường vụ Quận ủy Quận 8 đã trao tặng giấy khen cho 2 cơ sở đảng đạt “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu, 7 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 25 tập thể hoàn thành tốt công tác kết nạp đảng viên, 23 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền giai đoạn 2016 - 2020 và 1 tập thể, 2 cá nhân thực hiện tốt Chỉ thị số 10-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy trong năm 2020.

Tăng Thanh Danh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo