Thứ Năm, ngày 11 tháng 8 năm 2022

Quận 8: Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng

Đồng chí Nguyễn Trần Tú phát biểu tại Hội nghị

(Thanhuytphcm.vn) - Chiều 21/6, Ủy ban Kiểm tra Quận ủy Quận 8 tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2022 thực hiện Quy định số 1374-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy và công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng.

Đến dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Trần Tú, Trưởng Phòng Địa bàn 1, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; Huỳnh Mỹ Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy, Tổ trưởng Tổ công tác 1374 của Ban Thường vụ Quận ủy.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Quận ủy, cấp ủy cơ sở đảng, Ủy ban Kiểm tra quận và cơ sở đã lãnh đạo, chỉ đạo và trực tiếp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; các cuộc kiểm tra, giám sát cơ bản đảm bảo đúng quy trình, có chất lượng; tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm Quy định số 1374-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy; kịp thời chỉ đạo các cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương giải quyết vụ việc; xác định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan, xem xét, chấn chỉnh, khắc phục nhằm góp phần nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực, trách nhiệm phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Qua đó, phòng, ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Trần Tú ghi nhận những kết quả 6 tháng đầu năm 2022 mà Đảng bộ Quận 8 đã đạt được; đồng thời, đề nghị Ủy ban Kiểm tra quận và cơ sở, cấp ủy cơ sở đảng trong 6 tháng cuối năm 2022 cần nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện các quy định, hướng dẫn mới của Trung ương, Thành ủy về công tác kiểm tra, giám sát; chủ động tham mưu, giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 của cấp ủy và của Ủy ban Kiểm tra. Đồng thời, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, chú trọng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên. Tập trung thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết chuyên đề của Ban Thường vụ Quận ủy về thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 25/7/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy, Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 11/11/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy; quan tâm kiểm tra, giám sát việc quản lý tài chính đảng, quản lý các nguồn quỹ. Song song đó, tiếp tục triển khai toàn diện, thực hiện tốt Quy định số 1374-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy gắn với tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của người dân; triển khai thực hiện tốt hộp thư “Ý Đảng lòng dân” và xử lý đơn thư góp ý đối với cán bộ, công chức, đảng viên ở khu dân cư; quan tâm rà soát, đề xuất củng cố nhân sự Ủy ban Kiểm tra cơ sở.

Xuân Hồng


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo