Thứ Bảy, ngày 30 tháng 5 năm 2020

Quận 8: Nâng cao hiệu lực, hiệu quả kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng của các cấp ủy, tổ chức đảng

Các đại biểu tham dự hội nghị

(Thanhuytphcm.vn) – Ngày 20/9, Quận ủy Quận 8 tổ chức hội nghị sơ kết 9 tháng đầu năm 2019 về thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng và Quy định số 1374-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy. Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Quận 8 Đỗ Hữu Trí chủ trì hội nghị.

Trong 9 tháng đầu năm 2019, Ủy ban kiểm tra Quận ủy Quận 8 và cơ sở đã tham mưu tốt cho cấp ủy thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều lệ Đảng và Quy định số 1374 của Ban Thường vụ Thành ủy; giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo trong Đảng; tăng cường công tác giám sát theo hướng mở rộng, thường xuyên đối với tổ chức Đảng và đảng viên về việc chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, việc tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

Ngoài ra, quận cũng đặc biệt chú trọng đến việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện cuộc vận động “Người dân TPHCM không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước”; công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn quận; công tác cải cách hành chính trong Đảng, chính quyền gắn với thực hiện Nghị quyết số 54 của Quốc hội; việc xây dựng và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng;...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Quận 8 Đỗ Hữu Trí đề nghị thời gian tới, Ủy ban kiểm tra Quận ủy, các ban Quận ủy, cấp ủy cơ sở đảng cần nâng cao hiệu lực, hiệu quả kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng; các cơ quan tham mưu, giúp việc Quận ủy kết hợp giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội quận trong công tác phối hợp phòng, ngừa, phát hiện dấu hiệu vi phạm; công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí. Bên cạnh đó, cần tập trung kiểm tra, giám sát công tác tiếp công dân, việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của người dân; đồng thời, đề cao sự chủ động tự kiểm tra của đảng bộ, chi bộ cơ sở, trước hết là tự kiểm tra của người đứng đầu và cán bộ lãnh đạo chủ chốt của cấp ủy, cơ quan, đơn vị.

Đinh Thị Thim


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo