Thứ Bảy, ngày 6 tháng 6 năm 2020

Quận 8: Kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả

Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận 8 Ngô Thành Tuấn trao giấy khen cho các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2015 - 2019).

(Thanhuytphcm.vn) - Chiều 6/3, Quận ủy Quận 8 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020. Đến dự hội nghị có Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận 8 Ngô Thành Tuấn; Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Quận 8 Đỗ Hữu Trí.

Năm 2019, công tác xây dựng Đảng của Quận ủy Quận 8 đã hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra; triển khai thực hiện tốt công tác rà soát, bổ sung quy hoạch nguồn nhân sự cấp ủy và cán bộ lãnh đạo, quản lý phục vụ công tác tổ chức Đại hội Đảng cấp cơ cở tiến tới Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đảm bảo chất lượng, tiêu chuẩn, cơ cấu theo quy định; chú trọng kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự, sắp xếp tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế và xây dựng đội ngũ cán bộ cấp quận và cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ quận...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận 8 Ngô Thành Tuấn đề nghị các ban Quận ủy, cấp ủy cơ sở Đảng cần tập trung đề ra những giải pháp thật cụ thể để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020, trọng tâm là chuẩn bị và tổ chức thật tốt Đại hội Đảng cơ sở tiến tới Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XII. Bên cạnh đó, cần đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ quận, phường có phẩm chất, năng lực và uy tín, coi trọng sự gương mẫu của người đứng đầu.

Đồng chí Ngô Thành Tuấn cũng lưu ý các ban Quận ủy, cấp ủy cơ sở Đảng cần thực hiện tốt công tác quản lý đội ngũ cán bộ; đổi mới nội dung, hình thức nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy; chú trọng công tác nắm tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên gắn với tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; thực hiện tốt công tác quản lý đảng viên, nâng cao chất lượng công tác phát triển Đảng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng.

Dịp này, Quận ủy Quận 8 đã khen thưởng và tặng giấy khen cho 1 tập thể đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu; 6 tập thể Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 10 tập thể thực hiện tốt công tác kết nạp đảng viên; 1 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2014 - 2018), 29 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2015 - 2019) và 1 tập thể, 1 cá nhân thực hiện tốt Chỉ thị số 10-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy.

Hoài Thim


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo