Thứ Tư, ngày 8 tháng 2 năm 2023

Quận 8: Giám sát việc thực hiện Nghị quyết 131/2020/QH14 về tổ chức chính quyền đô thị tại TPHCM

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 1/11, đoàn giám sát Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 8 do đổng chí Mai Hồng Phong, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 8 làm trưởng đoàn, đã tiến hành giám sát Phòng Nội vụ Quận 8 về kết quả công tác tham mưu UBND Quận 8 trong việc thực hiện Nghị quyết số 131/2020/QH14 tổ chức chính quyền đô thị tại TPHCM trong thời gian từ tháng 1/2021 đến tháng 9/2022 (ảnh).

Sau khi công bố Quyết định, Đoàn đã nghe Lãnh đạo Phòng Nội vụ Quận 8 báo cáo kết quả công tác tham mưu UBND Quận 8 trong việc thực hiện Nghị quyết số 131/2020/QH14 tổ chức chính quyền đô thị tại TPHCM trong thời gian từ tháng 1/2021 đến tháng 9/2022.

Qua buổi giám sát, nhìn chung Phòng Nội vụ Quận 8 đã tham mưu tốt cho lãnh đạo UBND Quận 8 ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện theo Nghị quyết số 131/2020/QH14 của Quốc hội; việc tuyển dụng, sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức làm việc ở quận, phường theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức; trình tự, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại hoặc kéo dài thời gian giữ chức vụ, điều động, luân chuyển, biệt phái, miễn nhiệm, từ chức của các chức danh lãnh đạo, quản lý; việc giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức thuộc diện dôi dư do sắp xếp khi thực hiện Nghị quyết này theo quy định, hướng dẫn của Chính phủ; việc luân chuyển, bố trí, sắp xếp CBCC sau ngày 1/7/2021…

Đồng chí Nguyễn Văn Cường, Trưởng Phòng Nội vụ Quận 8 đã thẳng thắng trao đổi cùng đoàn giám sát những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ.

Kết thúc buổi giám sát, đồng chí Mai Hồng Phong, trưởng đoàn giám sát đã ghi nhận những kết quả trong việc thực hiện công tác của Phòng Nội vụ Quận 8, đồng thời đề nghị Phòng tiếp tục tăng cường tham mưu cho lãnh đạo UBND Quận 8 tổ chức các hội nghị, tuyên truyền về thực hiện Nghị quyết số 131/2020/QH14 của Quốc hội. Xây dựng các Kế hoạch việc luân chuyển, sắp xếp cán bộ, công chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức. Kịp thời triển khai, cập nhật các văn bản pháp luật chuyên ngành và các văn bản liên quan để nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ Phòng Nội vụ.

Đoàn giám sát cũng ghi nhận các khó khăn của Phòng Nội vụ, số lượng cán bộ, công chức được phân bổ cho UBND các phường khi thực hiện nhiệm vụ chính quyền đô thị thấp hơn so với trước đó, chưa phù hợp với vị trí việc làm và khối lượng công việc từng vị trí việc làm, quy mô dân số và đặc điểm tình hình trên địa bàn, việc thực hiện các biểu mẫu giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện liên quan đến lĩnh vực đất đai…

Tấn Phát


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo