Thứ Ba, ngày 27 tháng 9 năm 2022

Quận 6: Nâng cao công tác cải cách hành chính là nâng cao tinh thần phục vụ nhân dân

Cán bộ tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả Quận 6 tận tình phục vụ người dân

(Thanhuytphcm.vn) - Xác định công tác cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, mang tính đột phá trong chỉ đạo, điều hành để cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút đầu tư và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh địa phương, phục vụ tốt người dân, cả hệ thống chính trị Quận 6 đã tập trung xây dựng nền hành chính dân chủ, trong sạch vững mạnh, từng bước hiện đại hóa nhằm phục vụ tốt nhất cho nhân dân, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Theo báo cáo của UBND Quận 6, trong 6 tháng đầu năm 2022, Quận 6 cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ CCHC theo yêu cầu của Thành phố; công tác chỉ đạo, điều hành công tác CCHC được quan tâm thực hiện kịp thời, đảm bảo tiến độ thực hiện. Ngay từ đầu năm 2022, UBND Quận 6 đã ban hành Kế hoạch thực hiện công tác CCHC trên địa bàn quận năm 2022 với 10 chỉ tiêu, 52 nhiệm vụ và 8 nhiệm vụ cụ thể trong 8 nội dung trọng tâm. Theo đó, Quận đã đăng ký với TPHCM bằng 13 mô hình, giải pháp, sáng kiến, cách làm hay trong công tác cải cách hành chính. Đồng thời, quận đăng ký thực hiện vượt trội các nhiệm vụ trọng tâm công tác CCHC bằng 5 mô hình, giải pháp, sáng kiến, trong đó có 2 mô hình thuộc lĩnh vực cải cách TTHC: Rút ngắn thời gian giải quyết từ 10 ngày xuống còn 7 ngày làm việc đối với thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài và Rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục “Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng” từ 11 ngày làm việc còn 5 ngày làm việc.

Quận tiếp tục nâng cấp mở rộng mô hình “Hệ thống tiếp nhận và trả hồ sơ tự động 24/7” sang giai đoạn 2, trở thành một trạm hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính, hỗ trợ nộp hồ sơ cho người dân, tổ chức. Dự kiến đưa vào vận hành thử nghiệm giai đoạn 2 Hệ thống tiếp nhận và trả hổ sơ tự động 24/7” vào quý IV/2022.

Quận 6 đã áp dụng 177 thủ tục hành chính, số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết tại UBND 14 phường tại quận được UBND TPHCM công bố là 119 thủ tục. Các thủ tục hành chính được quận đảm bảo chính xác, rõ ràng, cập nhật thường xuyên, vị trí niêm yết dễ tiếp cận, tạo thuận lợi cho người dân khi tra cứu, tìm hiểu. Đồng thời, UBND quận đã tiếp nhận hồ sơ hành chính dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đối với 28 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của quận; quận chủ động thành lập Tổ tư vấn Dịch vụ công trực tuyến tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả Quận 6, trong đó bố trí 1 nhân dự trực thường xuyên.

Kết quả, đã tiếp nhận và giải quyết 21.457 hồ sơ trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Tỷ lệ hồ sơ được quận tiếp nhận trực tuyến/tổng số hồ sơ được tiếp nhận là 2.592/3.621 hồ sơ, đạt 71,5% (đã bao gồm hồ sơ tại Hệ thống tiếp nhận và trả hổ sơ tự động 24/7); tỷ lệ hồ sơ đã giải quyết bao gồm trước hạn và đúng hạn chiếm 99,99%. Bên cạnh đó, UBND quận đã triển khai công tác rà soát, thống kê hồ sơ thủ tục hành chính đã có kết quả giải quyết để thực hiện số hóa hồ sơ, giấy tờ; đồng thời chỉ đạo các đơn vị có liên quan khảo sát, xây dựng hệ thống phần mềm số hóa hồ sơ, tích hợp ứng dụng thanh toán điện tử, biên lai điện tử và trang thiết bị tại UBND quận và 14 phường.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, tổng thu ngân sách Nhà nước theo chỉ tiêu pháp lệnh quận là 593,093 tỷ đồng, đạt 67,85% (tăng 5,58% so với cùng kỳ năm 2021). Trên cơ sở kế hoạch đầu tư công năm 2022, UBND quận đã triển khai các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo giải ngân vốn được giao theo kế hoạch các dự án chuyển từ năm 2021 sang và các dự án được giao vốn chuẩn bị đầu tư giai đoạn 2022 - 2025, các dự án khởi công mới năm 2022 sử dụng nguồn ngân sách Thành phố, tính đến ngày 30/6/2022 ước thực hiện giải ngân 15.146/61.981 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 24,4%.

Người dân dễ dàng nộp hồ sơ qua Hệ thống tiếp nhận và trả hồ sơ tự động 24/7 Người dân dễ dàng nộp hồ sơ qua Hệ thống tiếp nhận và trả hồ sơ tự động 24/7

Trong công tác hiện đại hóa nền hành chính, xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, UBND Quận 6 đã đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin gồm: 6 máy tính để bàn phục vụ tiếp nhận hồ sơ dịch vụ công trực tuyến, 3 cổng dịch vụ công triển khai 28 TTHC dịch vụ công mức độ 3, 4; vận hành chức năng chỉ đạo điều hành và quản lý hồ sơ công việc theo mô hình liên thông tại các phòng ban chuyên môn và 14 phường; 100% lãnh đạo tại quận đã có chữ ký số, 97,3% cán bộ công chức sử dụng thư điện tử tại quận.

Phó Chủ tịch UBND Quận 6 Vương Thanh Liễu cho biết, với những nỗ lực của cả hệ thống chính trị Quận 6 trong thời gian qua, đã góp phần tích cực trong việc giải quyết thủ tục hành chính và trao trả hồ sơ nhanh chóng, kịp thời, tạo sự thuận lợi cho người dân trong thực hiện các hồ sơ pháp lý; đáp ứng yêu cầu và tạo sự hài lòng trong nhân dân về tinh thần, trách nhiệm phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức. Đồng thời, nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành, chỉ đạo của chính quyền địa phương về mặt quản lý Nhà nước trên mọi lĩnh vực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Quận theo hướng văn minh – hiện đại – nghĩa tình, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả công tác cải cách hành chính. Thời gian tới, Quận 6 sẽ tiếp tục phát động phong trào thi đua trong các cơ quan, đơn vị để có những giải pháp, sáng kiến mới trong quá trình thực thi công vụ, phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả công tác cải cách hành chính.

Đinh Toản


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo