Thứ Sáu, ngày 9 tháng 6 năm 2023

Quận 6: Chú trọng thực hiện việc “nêu gương” tạo sức lan tỏa trong cộng đồng

Đoàn đại biểu các gương tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, viếng bia tại khu căn cứ Hố Bần

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 17/5, Quận ủy Quận 6 tổ chức Lễ kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022); sơ kết 01 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị; biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”năm 2022. Đến dự hội nghị có các đồng chí: Ma Xuân Việt, Bí thư Quận ủy, cùng các đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Thường trực HĐND - UBND quận…

Năm 2021, các cấp ủy Đảng, hệ thống chính trị, ban ngành, mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội từ quận đến cơ sở thực hiện đầy đủ việc xây dựng các kế hoạch thực hiện Kết luận 01-KL/TU, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Toàn quận có 32 mô hình, công trình được đăng ký thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị… Từ những nỗ lực đã tạo nên sức mạnh đoàn kết, đồng lòng của hệ thống đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận. Từ đó, Quận 6 đã được khen tặng Huân chương lao động hạng ba vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Ma Xuân Việt chúc mừng 31 tập thể và 52 cá nhân được biểu dương, khen thưởng trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022. Đồng chí cũng đề nghị trong thời gian tới, các tập thể và cá nhân được biểu dương tiếp tục phấn đấu, có những việc làm, sáng kiến, mô hình, công trình hay, sáng tạo trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là chú trọng thực hiện việc “nêu gương” tạo sức lan tỏa trong cộng đồng, cơ quan, đơn vị, trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Đồng chí chỉ đạo các cơ sở Đảng, Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận và các đoàn thể chính trị xã hội từ quận đến cơ sở đẩy mạnh việc xây dựng kế hoạch thực hiện Kết luận 01-Kl/TW gắn với chủ đề toàn khóa và chủ đề riêng của quận “Khơi dậy, phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, đổi mới, truyền cảm hứng, khát vọng xây dựng Quận 6 phát triển phồn vinh, hạnh phúc”.

Nhân dịp này, Quận ủy Quận 6 tổ chức thành lập Đoàn dâng hoa và viếng bia tưởng niệm Khu căn cứ Hố Bần (tại Phường 10). Đoàn gồm các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, lãnh đạo các Ban Đảng Quận ủy, MTTQ Việt Nam Quận 6 cùng 83 gương tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, quận tổ chức triển lãm sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về biển đảo, đặc biệt là triển lãm bộ ảnh gồm các tác phẩm nhiếp ảnh đạt giải cao trong Giải thưởng quảng bá, sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do Thành ủy tổ chức.  

Nguyên Thịnh   


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo