Thứ Hai, ngày 8 tháng 3 năm 2021

Quận 4: Đẩy mạnh xây dựng tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Quận 4 Lý Tấn Hòa phát biểu chỉ đạo hội nghị

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 20/1, Ban Chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, tổ chức chính trị - xã hội, quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp Quận 4 (gọi tắt là Ban chỉ đạo quận) tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội và quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp năm 2020. Đồng chí Lý Tấn Hòa, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Quận 4 chủ trì hội nghị.

Thời gian qua, Quận ủy Quận 4 tập trung quán triệt Chỉ 10-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước và đơn vị sự nghiệp ngoài công lập. Các cấp ủy Đảng, chính quyền quận tiếp tục lãnh đạo thực hiện quy chế dân chủ trong các loại hình doanh nghiệp đã phát huy quyền làm chủ, huy động sự tham gia tích cực của đông đảo người lao động.

Công tác vận động xây dựng tổ chức Đảng, các đoàn thể chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước được Ban chỉ đạo quận thường xuyên triển khai thực hiện đạt nhiều kết quả tích cực. Trong năm, quận đã thành lập 1 Chi bộ doanh nghiệp, kết nạp 4 đảng viên khu vực ngoài Nhà nước; thành lập mới 49 Công đoàn cơ sở và 6 Chi đoàn thanh niên. Tính đến nay, Đảng bộ Doanh nghiệp quận có 11 chi bộ với 92 đảng viên. Đảng bộ phường có 18 chi bộ doanh nghiệp với 135 đảng viên. Hầu hết các chi bộ đảm bảo tốt chế độ sinh hoạt định kỳ, chất lượng đảng viên tham gia sinh hoạt đạt từ 85% trở lên. Đồng thời, các Chi bộ doanh nghiệp luôn tập trung lãnh đạo, phát huy hiệu quả trong phát động các phong trào thi đua, thực hiện tốt việc ký kết thỏa ước lao động, chăm lo tốt các chế độ chính sách cho người lao động theo quy định.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Quận 4 Lý Tấn Hòa đề nghị các đơn vị thành viên Ban chỉ đạo quận tiếp tục tập trung quan tâm công tác xây dựng tổ chức Đảng, phát triển đảng viên mới trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước và đơn vị sự nghiệp ngoài công lập; tăng cường vận động thành lập tổ chức công đoàn, chi đoàn trong doanh nghiệp. Công tác nắm tình hình tư tưởng của chủ doanh nghiệp, người lao động trên địa bàn cần duy trì thường xuyên. Đồng chí cũng lưu ý, các đơn vị cần tập trung thực hiện các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, chăm lo người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; tăng cường tham mưu kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 10-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước và đơn vị sự nghiệp ngoài công lập; tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng Tờ tin “Thông tin doanh nghiệp”. Liên đoàn lao động quận và Quận đoàn chủ động tham mưu, tổ chức các hoạt động phong trào phù hợp với tính đặc thù của các doanh nghiệp nhằm thu hút đông đảo người lao động tham gia…

Thanh Duy


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo