Thứ Tư, ngày 17 tháng 8 năm 2022

Quận 4: Chọn đối tượng, nội dung kiểm tra, giám sát phù hợp với tình hình, đặc điểm của đơn vị

Đồng chí Nguyễn Đình Phúc, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy phát biểu chỉ đạo hội nghị

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 30/6, Ủy ban Kiểm tra Quận ủy Quận 4 tổ chức hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2022 và giao ban chuyên đề “Nâng cao chất lượng, hiệu quả một cuộc kiểm tra, giám sát tại cơ sở”. Đồng chí Nguyễn Đình Phúc, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy Quận 4 chủ trì hội nghị.

Thời gian qua, Ủy ban Kiểm tra Quận ủy Quận 4 luôn tập trung thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, bám sát theo nội dung chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm. Chất lượng, hiệu quả kiểm tra, giám sát từ quận đến cơ sở được chú trọng thực hiện thường xuyên; kịp thời chỉ đạo, chấn chỉnh, khắc phục và xử lý nghiêm các sai phạm, góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng. Việc xử lý kỷ luật đảm bảo nghiêm minh, đúng quy trình, quy định của Đảng. Công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra, giám sát và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra luôn được quan tâm chú trọng.

Bên cạnh đó, Ủy ban Kiểm tra Quận ủy cũng đã tham mưu Ban Thường vụ Quận ủy giải quyết kịp thời các thông tin phản ánh theo Quy định số 1374-QĐ/TU của Thành ủy TPHCM về quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, qua đó đề xuất, xử lý nghiêm những trường hợp có khuyết điểm, sai phạm của tổ chức, đảng viên, góp phần giải quyết những bức xúc của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn quận.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Phúc, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy lưu ý các đơn vị tập trung, khẩn trương thực hiện các chương trình kiểm tra, giám sát đã đề ra trong năm 2022 của đơn vị, đảm bảo thực hiện có chất lượng, đúng theo tiến độ, quy định. Nhất là tập trung tổ chức kiểm tra, giám sát liên quan đến nội dung chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ hiện nay”. Đồng chí đề nghị các đơn vị không ngừng tham khảo, nghiên cứu, cập nhật các tài liệu, văn bản để kịp thời bổ sung, vận dụng cho công tác kiểm tra, giám sát.

Bên cạnh đó, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy cũng đã trực tiếp định hướng, hướng dẫn một số giải pháp để có thể nâng cao chất lượng, hiệu quả một cuộc kiểm tra, giám sát tại cơ sở. Trong đó, đồng chí ý lưu ý đến một số bước cơ bản quan trọng như chọn đối tượng, nội dung kiểm tra, giám sát phù hợp với tình hình, đặc điểm của đơn vị, địa phương và có ý nghĩa thiết thực, tác động tích cực đến cơ quan, đơn vị. Việc chọn tổ kiểm tra, giám sát và các thành viên cần có kinh nghiệm, am hiểu công việc ở lĩnh vực cần kiểm tra, giám sát; tổ trưởng cần đôn đốc, tập trung hướng dẫn, giao việc cho các thành viên về phương thức, cách thức đảm bảo cuộc kiểm tra, giám sát đạt hiệu quả, đúng theo quy trình, quy định,…

Nguyên Tam


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo