Thứ Tư, ngày 21 tháng 10 năm 2020

Quận 3 phát triển theo hướng đô thị xanh và thông minh, gắn với phát triển kinh tế bền vững

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang tặng hoa chúc mừng Đại hội.

(Thanhuytphcm.vn) – Sáng 17/8, đã diễn ra Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận 3 lần  XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đến dự có đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; lãnh đạo các Ban Đảng của Thành ủy.

Thu ngân sách tăng gấp 3 lần so với đầu nhiệm kỳ

Trong nhiệm kỳ qua, Quận 3 đã phấn đấu hoàn thành cơ bản các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ do Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận 3 lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đề ra. Theo đó, kinh tế quận tiếp tục phát triển đúng định hướng; bộ mặt đô thị, môi trường từng bước được cải thiện; đời sống văn hóa, tinh thần của người dân được nâng cao, an sinh xã hội được đảm bảo; an ninh quốc phòng được tăng cường; cải cách hành chính chuyển biến tích cực…

Theo Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Quận 3 Nguyễn Văn Trãi, về kinh tế, tốc độ tăng trưởng bình quân trong nhiệm kỳ đạt 10,96% (chỉ tiêu nhiệm kỳ là hàng năm tăng 6%). Cơ cấu giá trị sản xuất tăng dần tỷ trọng thương mại – dịch vụ. Tổng thu ngân sách hàng năm vượt so với chỉ tiêu pháp lệnh, tăng gấp 3 lần so với đầu nhiệm kỳ, đứng thứ hai trong 24 quận, huyện trên địa bàn TP.

Về đô thị - môi trường, công tác chỉnh trang và phát triển đô thị được đầu tư đúng mức; lãnh đạo thực hiện có hiệu quả công tác “Vận động Nhân dân hiến đất mở rộng hẻm” theo mô hình “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”. Cụ thể là đã vận động Nhân dân mở rộng 37 tuyến hẻm (chỉ tiêu đầu nhiệm kỳ là 28 hẻm) với số hộ dân tham gia hiến đất là 1.425 hộ dân, tổng diện tích mở rộng hẻm hơn 8.000 m2 (tương ứng số tiền là gần 378 tỷ đồng).

Đáng chú ý, trong nhiệm kỳ, Quận 3 đã phát huy các nguồn lực xã hội, chăm lo cho các gia đình chính sách, hộ nghèo trong quận với nhiều giải pháp thiết thực.  Đến nay, quận còn 26 hộ nghèo và 352 hộ cận nghèo. Công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực tài nguyên và môi trường cũng có nhiều nét mới; tiếp tục cố gắng đầu tư phát triển mảng xanh trên địa bàn, góp phần tăng thêm mỹ quan đô thị. Tổng diện tích mảng xanh đạt hơn 55.237 m2, bình quân là 0,29m2/người (nhiệm kỳ XI 0,2m2/người).

Về công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ Quận 3 đã tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên, cơ bản đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới. Trong nhiệm kỳ qua, toàn Đảng bộ Quận 3 đã kết nạp được 885 đảng viên, đạt tỷ lệ 110,6% so với chỉ tiêu.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang phát biểu chỉ đạo Đại hội. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Xây dựng thương hiệu đặc trưng cho quận

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Trần Lưu Quang đánh giá, Đảng bộ và Nhân dân Quận 3 đã đoàn kết, năng động, sáng tạo, nỗ lực khắc phục, vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận 3 lần thứ XI đã đề ra, góp phần đáng kể vào sự phát triển chung của TP. “Những kết quả tốt đẹp mà quận đạt được trong nhiệm kỳ qua là công sức, trí tuệ, sự phấn đấu rất to lớn của toàn Đảng bộ, của đội ngũ cán bộ, đảng viên và toàn thể Nhân dân Quận 3, đã chung sức, đồng lòng, khắc phục những khó khăn, chủ động sáng tạo trong tổ chức, thực hiện nhiệm vụ được giao” – đồng chí Trần Lưu Quang nhấn mạnh.

Trao đổi một số thông tin dự báo thời gian tới và những yêu cầu đặt ra đối với Đảng bộ Quận 3, đồng chí Trần Lưu Quang cho rằng trong những năm tới đây, đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Quận 3 phải nỗ lực, phấn đấu cao độ để tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo điều hành, xây dựng Quận 3 tiếp tục phát triển bền vững theo mục tiêu, nhiệm vụ của mình đã đề ra.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Trần Lưu Quang đề nghị, Quận 3 phải tập trung đầu tư, tiếp tục chỉnh trang và phát triển theo hướng đô thị xanh và thông minh, gắn với phát triển kinh tế bền vững. Khi thực hiện các đồ án chỉnh trang đô thị, cần có cách tiếp cận để vừa chỉnh trang, làm mới nhưng ít gây tác động nhất đến đời sống người dân. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục huy động tối đa nguồn lực và tạo mọi thuận lợi để phát triển dịch vụ thương mại một cách bền vững; chú trọng xây dựng thương hiệu đặc trưng cho quận.

Bên cạnh đó, cần quan tâm đầu tư nhiều hơn nữa cho lĩnh vực văn hóa; phải quan tâm lãnh đạo đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Nghị quyết của Trung ương về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Về công tác xây dựng Đảng, đồng chí Trần Lưu Quang đề nghị Đảng bộ Quận 3 nghiên cứu nhiều giải pháp xây dựng Đảng bộ ngày càng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và đạo đức; tiếp tục lãnh đạo đổi mới, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Phải xác định nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng trở thành nhu cầu thiết thực của mỗi cán bộ, đảng viên. Đặc biệt là sự nêu gương của từng cán bộ, đảng viên trong học tập, sinh hoạt và công tác; tiếp tục kiên trì, kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên hiện nay.

“Phải phát huy tính năng động, sáng tạo của hệ thống chính trị và Nhân dân, động viên và khơi sức Nhân dân tham gia phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội” – đồng chí Trần Lưu Quang nhấn mạnh.

S.Hải


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo