Thứ Ba, ngày 27 tháng 9 năm 2022

Quận 3: Khơi sức và phát huy quyền làm chủ, tham gia giám sát, phản biện của nhân dân

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Nguyễn Thành Nam phát biểu ý kiến tại hội nghị

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 8/8, Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 3 tổ chức hội nghị lần thứ 9, khóa XIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024 nhằm sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Đến dự có các đồng chí: Phan Kiều Thanh Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố; Nguyễn Thành Nam, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy; Vũ Thị Mỹ Ngọc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Quận 3; Trần Thị Hường, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy; Huỳnh Gia Giang, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận.

Báo cáo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 3 Nguyễn Ngọc Châu cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận các tổ chức thành viên đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, triển khai toàn diện, có hiệu quả chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2022. Công tác tuyên truyền, quán triệt việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đẩy mạnh. Khối đại đoàn kết toàn dân tiếp tục được củng cố và tăng cường, thông qua việc tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành các chủ chương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của quận.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Châu cũng thông tin, các phong trào, các cuộc vận động tiếp tục được triển khai, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 được đảm bảo; việc tuyên truyền, triển khai Đề án số 06-ĐA/TU của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về “Nâng cao vai trò của MTTQ Việt Nam và Nhân dân giám sát tổ chức đảng, đảng viên và hoạt động của chính quyền các cấp TPHCM giai đoạn 2021 – 2030” trong nhân dân thông qua hệ thống Mặt trận và các Đoàn thể quận được đẩy mạnh. Các chương trình an sinh xã hội, chăm lo các gia đình chính sách, người có công, người nghèo, người già không nơi nương tựa, trẻ em mồ côi và các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được đặc biệt quan tâm và thực hiện tốt.

Tính đến 6/2022, công tác vận động quỹ “Vì người nghèo” đã tiếp nhận được 1.643.000.000 đồng; công tác tuyên truyền về biên giới, biển đảo được chú trọng và thực hiện hiệu quả, vận động đóng góp ủng hộ quỹ “Vì biển đảo quê hương – Vì tuyến đầu Tổ quốc” năm 2022 đạt 233.118.000 đồng (tính đến ngày 31/5/2022)…

Ông Nguyễn Ngọc Châu, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 3 báo cáo tại hội nghị Ông Nguyễn Ngọc Châu, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 3 báo cáo tại hội nghị

Ủy ban MTTQ Việt Nam quận cũng đề ra các nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2022, đẩy mạnh các giải pháp thực hiện 5 nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh thị”, phối hợp triển khai thực hiện bộ tiêu chí “Xây dựng gia đÌnh hạnh phúc trên địa bàn TPHCM”; tổ chức hành trình “Biên giới trong trái tim tôi”; kiện toàn tổ chức, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Ủy ban MTTQ quận và các tổ chức thành viên...

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Nguyễn Thành Nam ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của của hệ thống Mặt trận Quận 3 trong 6 tháng đầu năm 2022. Đồng chí đề nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận và các tổ chức thành viên tiếp tục đẩy mạnh kiện toàn tổ chức Mặt trận quận và cơ sở tăng cường tập huấn, nâng cao kỹ năng cho cán bộ mặt trận, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp với xu thế phát triển của xã hội và tình hình mới. Đồng thời, xây dựng các đề án và giải pháp hiệu quả trong tổ chức các hoạt động phong trào, đặc biệt là việc triển khai Đề án số 06-ĐA/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, khơi sức và phát huy quyền làm chủ, tham gia giám sát, phản biện của nhân dân. Chú trọng đến công tác củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, vận động đóng góp, xây dựng các nguồn quỹ, triển khai thực hiện hiệu quả các hoạt động an sinh xã hội, qua đó nâng cao vị thế của MTTQ quận và các tổ chức thành viên.

Công Danh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo