Chủ Nhật, ngày 12 tháng 7 năm 2020

Quận 2: Kiện toàn nhân sự Ban chấp hành Đảng bộ và UBND Quận nhiệm kỳ 2016-2021

Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Quận 2 Trần Văn Thuận bỏ phiếu bầu

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 28/11, Quận ủy Quận 2 tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ (phiên bất thường) giới thiệu nhân sự bầu Ủy viên Ban Thường vụ Đảng bộ Quận 2 lần V, nhiệm kỳ 2015-2020 (cơ cấu Phó Chủ tịch HĐND Quận) và Phó Chủ tịch UBND Quận 2 phụ trách khối văn hóa – xã hội nhiệm kỳ 2016-2021. Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Quận 2 Trần Văn Thuận và Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận 2 Bùi Văn Phúc chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy Quận 2 Nguyễn Thị Bé Hai thông qua tờ trình về nhân sự bầu bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy Quận 2 lần V, nhiệm kỳ 2015-2020. Theo đó, trong thời gian qua, Ban Tổ chức Quận ủy đã tiến hành quy trình giới thiệu nhân sự 5 bước theo kết luận 223-KL/TU của Ban Thường vụ Thành ủy ngày 29/6/2017. Đến nay đã tiến hành xong 3 bước.

Các đại biểu đã thảo luận và tiến hành bỏ phiếu. Kết quả, Phó Chủ tịch HĐND Quận 2 Nguyễn Nghĩa Hiệp được ứng cử bầu bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy Quận 2 (cơ cấu Phó Chủ tịch HĐND Quận) lần V, nhiệm kỳ 2015-2020 và Chánh Văn phòng HĐND và UBND Quận 2 Nguyễn Hồng Điệp được giới thiệu ứng cử bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND Quận 2. Hai đồng chí này sẽ được Ban chấp hành Đảng bộ quận giới thiệu ứng cử tại Hội nghị cán bộ chủ chốt.

Cùng ngày cũng đã diễn ra Hội nghị cán bộ chủ chốt Quận 2. Các đại biểu đã bỏ phiếu và kết quả thống nhất giới thiệu hai đồng chí Nguyễn Nghĩa Hiệp và Nguyễn Hồng Điệp trình Ban Chấp hành Đảng bộ xem xét.  Kết quả của cuộc họp Ban Chấp hành Đảng bộ Quận lần V, nhiệm kỳ 2015-2020 sẽ trình Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM chuẩn y.

Được biết, trong phiên họp lần thứ I Ban Chấp hành Đảng bộ Quận 2 lần V, nhiệm kỳ 2015-2020 đã bầu ra 13 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy. Từ đó đến nay đã có 7 đồng chí không tham gia do nhiều lý do. Đến nay qua công tác nhân sự đã bầu bổ sung được 6 đồng chí và vẫn còn khuyết 1 đồng chí.  Vừa qua, Phó Chủ tịch UBND Quận 2 phụ trách vấn đề văn hóa – xã hội đã chuyển công tác về làm Phó Chủ tịch HĐND Quận 2 nên hiện nay đang khuyết chức danh này.

Để kiện toàn nhân sự, Ban Thường vụ Quận ủy Quận 2 lần V nhiệm kỳ 2015-2020 và UBND Quận 2 nhiệm kỳ 2016-2021 đã được sự đồng ý, thống nhất của Thường trực Thành ủy cho chủ trương thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự tại chỗ trong quy hoạch.

Văn Thành

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo