Thứ Tư, ngày 2 tháng 12 năm 2020

Quận 2: Các mô hình sản xuất, kinh doanh thu hút lao động hộ nghèo, cận nghèo giúp thoát nghèo căn cơ, bền vững

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 11/6, Ban chỉ đạo chương trình giảm nghèo bền vững Quận 2 tổ chức lớp tập huấn Tổ trưởng tổ tự quản giảm nghèo bền vững năm 2020 (ảnh).

Hội nghị tập huấn xoay quanh 3 nội dung chính: Giới thiệu về chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo của TP giai đoạn 2019 – 2020 và kết quả chương trình giảm nghèo bền vững của TP năm 2019, kế hoạch chương trình giảm nghèo bền vững của TP năm 2020. Các chính sách hỗ trợ giảm nghèo và lồng ghép thực hiện các chính sách, giải pháp tác động đến hộ nghèo, hộ cận nghèo theo phương pháp giảm nghèo đa chiều; nâng cao hoạt động tổ tự quản giảm nghèo theo phương pháp quản lý, hỗ trợ, giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo thoát nghèo bền vững.

Ngoài ra, các đại biểu còn trao đổi những kinh nghiệm thực tế, cách làm cụ thể  những thuận lợi, khó khăn  trong quá trình thực hiện  cũng như các giải pháp giải quyết cụ thể.

Theo Ban chỉ đạo giảm nghèo bền vững Quận 2, đến nay Quận 2 đã hoàn thành mục tiêu không còn hộ nghèo theo tiêu chí của TP giai đoạn 2016-2020 trước thời hạn 2 năm so với Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận 2 lần V, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã đề ra.

Cụ thể, đầu năm 2016, trên địa bàn Quận 2 có 770 hộ nghèo có mức thu nhập từ 21 triệu đồng/người/năm trở xuống, tỷ lệ 1,85% và 564 hộ cận nghèo, tỷ lệ 1,36%. Đến tháng 10/2018, Quận 2 thực hiện nâng chuẩn 770 hộ nghèo, 790 hộ cận nghèo; hoàn thành 100% chỉ tiêu giảm hộ nghèo, cận nghèo theo tiêu chí của thành phố. Đến cuối năm 2018, Quận 2 hoàn thành trước thời hạn 2 năm đối với mục tiêu cơ bản không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo TP giai đoạn 2016-2020 và hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận lần thứ V nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Đầu năm 2019, Quận 2 có 364 hộ nghèo, chiếm 0,73% so với số hộ dân và 373 hộ cận nghèo, chiếm 0,74 % so với số hộ dân. Đến tháng 12/2019, quận còn 134 hộ nghèo, chiếm 0,27% so với số hộ dân; 371 hộ cận nghèo, chiếm 0,74% so với số hộ dân. Trên địa bàn Quận 2 hiện có một số phường đạt tiêu chuẩn không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo trở xuống theo tiêu chí của TP như: Phường Thảo Điền có thu nhập từ 36 triệu đồng/người/năm; phường Bình An có thu nhập từ 28 triệu đồng/người/năm.

Theo đánh giá của Ban chỉ đạo giảm nghèo bền vững Quận 2, đạt được kết quả trên nhờ quận đã thực hiện kịp thời, hỗ trợ đúng đối tượng, đúng quy định các chính sách do Nhà nước quy định đối với hộ nghèo, cận nghèo; có chính sách ưu đãi đối với hộ vượt chuẩn cận nghèo (ra khỏi chương trình) của TP. Công tác khảo sát hộ nghèo, cận nghèo đúng trình tự thủ tục quy định, đảm bảo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, công khai tại khu phố, tổ dân phố…  Đặc biệt, các mô hình sản xuất, kinh doanh thu hút lao động hộ nghèo, cận nghèo giúp thoát nghèo căn cơ bền vững.

Văn Thành


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo