Thứ Tư, ngày 8 tháng 2 năm 2023

Quận 12: Chủ động nắm chắc tình hình, giải quyết kịp thời, hiệu quả những vấn đề phức tạp

Đồng chi Trần Hoàng Danh trao khen thưởng cho cá nhân xuất sắc tại hội nghị

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 25/11, Quận ủy Quận 12 tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”. Đến dự có các đồng chí: Trần Hoàng Danh, Bí thư Quận ủy 12; Trần Văn Út, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy 12; Nguyễn Văn Đức, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận 12; đại diện Bộ Tư lệnh TP.

Trong 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI, Ban Thường vụ Quận ủy 12 đã quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung Nghị quyết; các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, của Thành ủy, UBND Thành phố về công tác quân sự, quốc phòng địa phương, xây dựng khu vực phòng thủ. Đảng ủy Quân sự Quận 12 đã kịp thời tham mưu, đề xuất Ban Thường vụ Quận ủy chủ trương, biện pháp lãnh, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả tốt. Nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân được củng cố, tăng cường; “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc, nhận thức của cấp ủy, chính quyền và nhân dân về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc có chuyển biến tích cực. Lực lượng vũ trang được xây dựng vững mạnh, có sức chiến đấu cao, cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, Ban Chỉ huy quân sự các cấp làm tốt công tác phối hợp với các cấp, ngành và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội; công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc người có công; công tác vận động quần chúng được triển khai tích cực, đạt hiệu quả, góp phần củng cố, xây dựng lòng tin của nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền và lực lượng vũ trang tại địa phương…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trần Hoàng Danh ghi nhận, đánh giá cao kết quả đạt được góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Đồng chí yêu cầu, thời gian tới, để thực hiện thắng lợi chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, các cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang Quận 12 cần quan tâm, thực hiện tốt một số nội dung như tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác quân sự, quốc phòng; trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) và các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, Thành phố về nhiệm vụ quốc phòng an ninh; tăng cường tuyên truyền, giáo dục chính trị, pháp luật, quốc phòng an ninh nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các tập thể có thành tích xuất sắc nhận khen thưởng tại hội nghị Các tập thể có thành tích xuất sắc nhận khen thưởng tại hội nghị

Cùng đó, thực hiện tốt công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng; công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác rà soát, sàng lọc đảng viên; chủ động nắm chắc tình hình, giải quyết kịp thời, hiệu quả những vấn đề phức tạp, không để bị động bất ngờ; nâng cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể, tích cực đổi mới nội dung, phương pháp, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, các cấp, các ngành và cán bộ đảng viên trong xây dựng khu vực phòng thủ và công tác quân sự, quốc phòng địa phương.

Dịp này, hội nghị, có 27 tập thể, 24 cá nhân được UBND Quận 12 khen thưởng đã có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” giai đoạn 2013 - 2022.

Hồng Hạnh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo