Thứ Năm, ngày 22 tháng 10 năm 2020

Quận 11 tập trung mọi nguồn lực để phát triển ngành thương mại - dịch vụ

Các đại biểu đã biểu quyết thông qua danh sách nhân sự bầu Ban chấp hành.

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 13/8, Đảng bộ Quận 11 đã tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 với sự tham dự của 278 đại biểu chính thức đại diện cho 4.665 đảng viên thuộc 40 chi bộ, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Quận 11. Đến dự có Uỷ viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành uỷ TPHCM Nguyễn Hồ Hải; Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP Dương Anh Đức; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hồ Nam; Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TP Ngô Văn Luận…

Hoàn thành cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ

Báo cáo chính trị tại Đại hội, Phó Bí thư Quận ủy Quận 11 nhiệm kỳ 2015-2020 Trần Phi Long cho biết: trong nhiệm kỳ qua, Quận 11 đã hoàn thành cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận đề ra. Theo đó, các ngành, lĩnh vực chủ yếu duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định, đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tăng bình quân 4,38%/năm (chỉ tiêu tăng 4%). Doanh thu thương mại - dịch vụ tăng bình quân 15,87%/năm (chỉ tiêu tăng 14%). Cơ cấu ngành kinh tế tiếp tục chuyển dịch hợp lý, theo hướng tăng dần tỷ trọng nhóm ngành thương mại - dịch vụ… Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quận đều đạt và vượt so dự toán, tăng bình quân 9%/năm. Trong đó, thu thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh tăng 6,7%/năm. Thu ngân sách quận bình quân vượt so dự toán, tăng bình quân 8,96%/năm.

Trong nhiệm kỳ, quận đã thực hiện nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả công tác lập quy hoạch và quản lý theo quy hoạch được phê duyệt. Hoàn thành và đang triển khai thực hiện 18/22 công trình với tổng vốn đầu tư trên 574,8 tỷ đồng.

Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP Nguyễn Hồ Hải phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP Nguyễn Hồ Hải phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Các chương trình an sinh xã hội đạt kết quả tích cực, đời sống Nhân dân tiếp tục được cải thiện. Tập trung thực hiện tốt mục tiêu, chỉ tiêu chương trình trọng điểm “Giảm nghèo bền vững” giai đoạn 2016-2020 đạt và vượt so với chỉ tiêu đề ra. Năm 2018, quận hoàn thành chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 (với chuẩn hộ nghèo từ 16 đến 21 triệu đồng/người/năm và 11 tiêu chí đo lường nghèo đa chiều) trước thời hạn 2 năm và quý II năm 2020 đã hoàn thành chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2019-2020 (chuẩn hộ nghèo từ 21 đến 28 triệu đồng/người/năm). Trung bình hàng năm kéo giảm 688 hộ nghèo, đạt tỉ lệ 1,2% và 905 hộ cận nghèo, đạt tỉ lệ 1,6% trên tổng số hộ dân.

Về công tác xây dựng Đảng, trong nhiệm kỳ, Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy thực hiện đổi mới phong cách, lề lối làm việc, phát huy trách nhiệm của người đứng đầu và các cấp ủy cơ sở theo hướng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc đi cơ sở. Công tác phát triển đảng viên, nhất là trong đội ngũ đoàn viên, thanh niên, giáo viên được chú trọng. Đến nay đã kết nạp được 671 đảng viên, đạt tỷ lệ 103,23%.

Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP Nguyễn Hồ Hải tặng hoa chúc mừng Đại hội. Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP Nguyễn Hồ Hải tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Khuyến khích đầu tư các ngành dịch vụ có hiệu quả kinh tế cao

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải biểu dương, đánh giá cao những kết quả Đảng bộ Quận 11 đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng thời đề nghị trong nhiệm kỳ 2020-2025. Quận 11 tiếp tục tập trung mọi nguồn lực để phát triển thương mại - dịch vụ; cần khuyến khích đầu tư phát triển các khu thương mại, siêu thị, các ngành dịch vụ có hiệu quả kinh tế cao và các loại hình dịch vụ đô thị, văn hoá, y tế, giáo dục, thể dục - thể thao. Bên cạnh đó, quận cần tiếp tục phát triển các khu chuyên doanh hàng cao cấp tại các tuyến đường trung tâm theo quy hoạch nhằm khơi thông các điểm nghẽn, huy động và sử dụng mọi nguồn lực, nhất là nguồn lực xã hội để thực hiện mục tiêu phát triển bền vững, hài hòa kinh tế - xã hội - môi trường. Chú trọng phát triển du lịch thông qua việc khai thác các tiềm năng về di tích văn hóa, khuyến khích đầu tư nâng cấp hệ thống các cơ sở lưu trú đạt chuẩn, xây dựng những điểm đến du lịch về ẩm thực, mua sắm đạt chuẩn du lịch.

Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải cũng đề nghị Quận 11 đẩy nhanh tiến độ điều chỉnh các đề án quy hoạch đô thị, quy hoạch phân khu chức năng bám sát định hướng phát triển kinh tế - xã hội; tập trung rà soát phương án sắp xếp sử dụng đất và nhà xưởng, các quy hoạch kéo dài, quy hoạch không khả thi. Cạnh đó, quận cần thực hiện hiệu quả yêu cầu đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo; thực hiện tốt các chính sách về vấn đề xã hội, bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội; tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp giảm nghèo bền vững theo phương pháp tiếp cận nghèo đa chiều theo chỉ đạo của TP.

Các đại biểu tham gia bầu cử Ban chấp hành Đảng bộ Quận 11 nhiệm kỳ 2020-2025. Các đại biểu tham gia bầu cử Ban chấp hành Đảng bộ Quận 11 nhiệm kỳ 2020-2025.

Đối với công tác Đảng, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Nguyễn Hồ Hải đề nghị Quận 11 tiếp tục củng cố, sắp xếp hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII gắn với thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt có phẩm chất, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, công tác nội chính, phòng chống tham nhũng lãng phí, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng…

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ Quận 11 lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 39 đồng chí.

Long Hồ


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo