Thứ Bảy, ngày 24 tháng 10 năm 2020

Quận 11 đầu tư phát triển hạ tầng đô thị gắn với bảo vệ môi trường

Phó Chủ tịch UBND TP Dương Anh Đức tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành khoá XII ra mắt Đại hội.

* Đồng chí Trương Quốc Lâm tái đắc cử Bí thư Quận ủy Quận 11

(Thanhuytphcm.vn) – Sau 2 ngày làm việc, tối 13/8, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận 11 lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bế mạc. Đến dự có Phó Chủ tịch UBND TP Dương Anh Đức.

Tại phiên bế mạc, các đại biểu đã thông qua Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận 11 lần thứ XII. Theo đó, trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận 11 xác định mục tiêu tổng quát là: Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, đổi mới; nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế; phát triển văn hóa, con người, xây dựng gia đình hạnh phúc; đầu tư phát triển hạ tầng đô thị gắn với bảo vệ môi trường và phù hợp với xu hướng xây dựng đô thị thông minh; đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân. Vì mục tiêu xây dựng Quận 11 phát triển nhanh, bền vững.

Đại hội cũng đã xác định 15 chỉ tiêu cụ thể giai đoạn 2020-2025. Theo đó, giá trị sản xuất ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tăng bình quân 4%/năm. Doanh thu thương mại - dịch vụ tăng bình quân 15%/năm. Đến cuối năm 2025, diện tích đất cây xanh đô thị tăng thêm 0,3m²/người; diện tích nhà ở bình quân đầu người đạt 22,5m²/người. Đến giữa nhiệm kỳ, xử lý chất thải y tế đạt 100%; đến cuối năm 2025, xử lý nước thải, khí thải công nghiệp đạt 100%.

Các đại biểu tham gia bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XI. Các đại biểu tham gia bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XI.

Đồng thời, giới thiệu và giải quyết việc làm cho 10.000 lượt lao động/năm, trong đó có 10% việc làm mới, đảm bảo tỷ lệ thất nghiệp trên địa bàn quận dưới 1%. Phấn đấu kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo dưới 0,5% và hộ cận nghèo dưới 1,5% tổng số hộ dân (theo tiêu chí mới của TP). Thu nhập bình quân của hộ nghèo tăng 1,3 lần so với năm 2020.

Về cải cách hành chính, tỷ lệ người dân hài lòng với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước ở từng lĩnh vực đạt 95% trở lên.

Riêng công tác xây dựng Đảng, phấn đấu kết nạp từ 700 đảng viên trở lên; Phấn đấu 100% tổ chức đảng, đảng viên được kiểm tra, giám sát việc thực hiện các thông báo, kết luận sau kiểm tra, giám sát của cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp.

Đại hội cũng đã xác định thực hiện các chương trình, đề án, công trình trọng điểm của Đảng bộ Quận nhiệm kỳ 2020 – 2025, gồm: Chương trình “Giảm nghèo bền vững”; “Chỉnh trang và phát triển đô thị”; “Cải cách hành chính”; “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên góp phần xây dựng cơ sở đảng thật sự trong sạch, vững mạnh.

Đề án Xây dựng Quận 11 trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2020 - 2025 với các nhóm giải pháp trọng tâm như sau: Xây dựng trung tâm điều hành đô thị thông minh; Xây dựng chính quyền điện tử; Xây dựng kho dữ liệu dùng chung. Các công trình trọng điểm bao gồm: công trình Dự án nhà ở kết hợp thương mại tại khu đất 278 - 284 Lãnh Binh Thăng (Phường 11), xây dựng khu nhà ở xã hội Tống Văn Trân (Phường 5) và rà soát, điều chỉnh các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc khu vực 5,8ha Đầm Sen (Phường 3).

Các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận 11, nhiệm kỳ 2020-2025. Các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận 11, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội cũng xác định các nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ 2020-2025, cụ thể như: xây dựng, phát triển kinh tế, đô thị, văn hoá, an ninh, quốc phòng, cải cách hành chính; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; công tác dân vận của Đảng và hoạt động của Uỷ ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị, xã hội, hội quần chúng.

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Quận 11 lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 39 đồng chí; bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XI gồm 6 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.

Tại kỳ họp thứ 1 của Ban Chấp hành khoá XII, các đại biểu đã bầu ra Ban Thường vụ Quận ủy, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy. Theo đó, Ban Thường vụ Quận ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 12 đồng chí. Trong đó, đồng chí Trương Quốc Lâm, Bí thư Quận ủy nhiệm kỳ 2015-2020 tái đắc cử Bí thư Quận ủy Quận 11 nhiệm kỳ 2020-2025. Các đồng chí Trần Phi Long và Nguyễn Tăng Minh giữ chức Phó Bí thư Quận ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Ủy ban Kiểm tra nhiệm 2020-2025 gồm 8 đồng chí, trong đó, đồng chí Nguyễn Hải Vân giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy Quận 11 nhiệm kỳ 2020-2025.

Long Hồ


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo