Thứ Tư, ngày 3 tháng 6 năm 2020

Quận 11: Chủ động trong công tác phòng ngừa, không để các vụ việc phức tạp phát sinh thành điểm nóng gây mất an ninh trật tự

Đồng chí Ngô Văn Luận, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận 11 trao khen thưởng cho các tập thể xuất sắc

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 18/12, Quận 11 đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác diễn tập DT-19 xử lý tình huống về an ninh trật tự kết hợp phòng thủ dân sự năm 2019. Tham dự hội nghị có các đồng chí: Ngô Văn Luận, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận 11; Trần Phi Long, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận 11.

Thực hiện Kế hoạch số 133/KH-UBND ngày 22/10/2019 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về tổ chức công tác diễn tập xử lý tình huống về an ninh trật tự trên địa bàn thành phố năm 2019, UBND quận đã ban hành Kế hoạch số 33/KH-UBND-TM ngày 05/11/2019 về “Tổ chức diễn tập xử lý tình huống về an ninh – trật tự kết hợp phòng thủ dân sự trên địa bàn Quận 11 năm 2019” và chọn 4 phường diễn tập điểm gồm 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 (các phường 4,6,7,16) tổ chức vận hành cơ chế Ban chỉ huy thống nhất phường, xử lý tình huống; Giai đoạn 2 (các phường 4,6) tổ chức thực binh xử lý tình huống. Công tác diễn tập DT-19 đã được sự chỉ đạo trực tiếp của Thường trực Quận ủy - UBND quận, sự phối hợp chặt chẽ của các ban ngành đoàn thể, các đơn vị có liên quan đã đạt được kết quả tốt, đúng định hướng và kế hoạch đã đề ra. Tuy các tình huống chỉ là giả định nhưng được xây dựng dựa trên các dự báo những sự việc có thể phát sinh trong thực tế. Do đó, hội nghị tổng kết được tổ chức nhằm đánh giá lại các mặt đạt được, cũng như những hạn chế còn tồn tại để quận kịp thời bổ sung các phương án xử lý tình huống phức tạp về an ninh trật tự, góp phần nâng cao cảnh giác trong cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân về ý thức phòng ngừa, đấu tranh chống bạo loạn, khủng bố của thế lực thù địch và các loại tội phạm.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trần Phi Long, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận 11 đề nghị các cơ quan đơn vị và UBND 16 phường tiếp tục tập trung thực hiện tuyên truyền và vận động nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; cảnh giác trước âm mưu thủ đoạn và luận điệu tuyên truyền của các thế lực thù địch và đối tượng xấu; thường xuyên nắm chắc tình hình địa bàn, từ đó phân tích, đánh giá và dự báo chính xác khả năng xảy ra các tình huống phức tạp về an ninh trật tự, chủ động xử lý các tình huống thực tế phát sinh theo phương châm 5 tại chỗ; tiếp tục củng cố lực lượng chính trị nòng cốt đảm bảo về số lượng và khả năng huy động khi có tình huống khẩn cấp; phát hiện nhanh chóng và giải quyết dứt điểm các bức xúc của nhân dân trên lĩnh vực an ninh trật tự; không dể bức xúc trở thành dư luận xấu trong cộng đồng dân cư. Phải xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu Cấp ủy, Thủ trưởng đơn vị trong triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn phụ trách; chủ động trong công tác phòng ngừa, không để các vụ việc phức tạp phát sinh thành điểm nóng gây mất an ninh trật tự. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường chịu trách nhiệm chính trong việc huy động lực lượng triển khai các biện pháp giám sát đối tượng được phân công phụ trách.

Dịp này, UBND Quận 11 đã tặng giấy khen cho 8 tập thể, 29 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác diễn tập DT-19 năm 2019.

Mỹ Hạnh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo