Thứ Hai, ngày 5 tháng 12 năm 2022

Quận 10: Tuyên dương 175 tập thể, cá nhân điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đồng chí Lê Văn Minh, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Quận 10 tuyên dương các điển hình

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 18/5, Quận ủy Quận 10 tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tham dự hội nghị có đại diện Ban Tuyên giáo Thành ủy; đồng chí Lê Văn Minh, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy.

Năm 2021, Ban Thường vụ Quận ủy tập trung chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW bằng nhiều hình thức đa dạng phong phú nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chỉ đạo cơ sở nghiên cứu, đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục, nghiên cứu, học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế, đa dạng, sinh động về hình thức tổ chức.

Việc đưa nội dung thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào nghị quyết, chương trình, kế hoạch của các cấp ủy đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII và Kết luận số 21-KH/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII được Quận ủy và cấp ủy cơ sở quan tâm, nghiêm túc thực hiện qua 24 chỉ tiêu, 5 chương trình và 1 đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XII, góp phần thực hiện tốt các chỉ tiêu cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI.

Trong năm 2021, trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, quận đã chuyển đổi phương thức chỉ đạo điều hành, nhiều mô hình, cách làm hiệu quả, sáng tạo, phát huy các nguồn lực tập trung phòng chống dịch, ổn định cuộc sống người dân. Ban Thường vụ Quận ủy đã chủ động xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch về thực hiện một số nội dung góp phần xây dựng Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh tại Đảng bộ Quận 10. Qua triển khai thực hiện đã tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức và hành động trong hệ thống chính trị và nhân dân Quận 10 đối với công lao, cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Làm cho mỗi cán bộ, đảng viên và người dân tự hào là công dân của thành phố mang tên Bác.

Các điển hình được tuyên dương tại hội nghị Các điển hình được tuyên dương tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Văn Minh, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Quận 10 đề nghị các cấp ủy, cơ sở đảng, hệ thống chính trị cần quan tâm lãnh đạo, triển khai thực hiện một số nội dung trọng tâm: Xây dựng kế hoạch triển khai Chỉ thị 05 gắn với chuyên đề năm 2022, xác định những nội dung trọng tâm, đột phá, chọn một số vấn đề bức xúc, nổi cộm tại địa phương, đơn vị, cơ quan để bàn biện pháp khắc phục, tổ chức thực hiện, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động; tiếp tục triển khai thực hiện một số nội dung góp phần xây dựng Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh tại Quận 10; đẩy mạnh tuyên truyền về nội dung chuyên đề năm 2022 gắn với tuyên truyền các ngày lễ lớn của đất nước, các phong trào thi đua yêu nước; MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục phát động đoàn viên, hội viên và nhân dân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với từng việc làm cụ thể trong từng ngành, lĩnh vực, đối tượng…; phát huy vai trò giám sát của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với cán bộ, đảng viên trong thực hiện quy định nêu gương; tích cực đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch…

Dịp này, có 77 tập thể và 98 cá nhân được Quận ủy khen thưởng về thành tích tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 19/5/2021 - 19/5/2022.

Thùy Linh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo