Thứ Hai, ngày 14 tháng 10 năm 2019

Quá trình điều động, phân công công tác đối với đồng chí Đoàn Ngọc Hải đã được thảo luận, xem xét trong thời gian dài

Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM Trương Văn Lắm thông tin với lãnh đạo các cơ quan báo chí về trường hợp của đồng chí Đoàn Ngọc Hải

(Thanhuytphcm.vn) - Sở Nội vụ TPHCM vừa có thông tin về quá trình điều động, phân công đồng chí Đoàn Ngọc Hải, nguyên Phó Chủ tịch UBND Quận 1.

Theo Sở Nội vụ TP, việc điều động đồng chí Đoàn Ngọc Hải đã được Ban Thường vụ Thành ủy thảo luận, cân nhắc kỹ qua nhiều cuộc họp. Trước khi trình cấp thẩm quyền quyết định, các cơ quan tham mưu về công tác cán bộ đều có trao đổi, lắng nghe ý kiến của cán bộ để báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy quyết định. Tuy nhiên, đồng chí Đoàn Ngọc Hải đã thay đổi ý kiến sau các lần trao đổi đó.

Cụ thể, lần thứ nhất, thời điểm đồng chí Đoàn Ngọc Hải đương nhiệm Phó Chủ tịch UBND Quận 1. Do yêu cầu công tác cán bộ, ngày 2/1/2018, Ban Tổ chức Thành ủy gặp gỡ đồng chí Đoàn Ngọc Hải để trao đổi việc dự kiến điều động, bổ nhiệm đồng chí làm lãnh đạo một doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc UBND TP. Đồng chí Đoàn Ngọc Hải phát biểu sẵn sàng nhận bất cứ nhiệm vụ gì do tổ chức phân công (kể cả làm cán bộ Ủy ban MTTQ ở huyện Cần Giờ). Tuy nhiên chỉ 6 ngày sau, ngày 8/1/2018 đồng chí Đoàn Ngọc Hải có “Đơn xin từ chức” đối với chức vụ Phó Chủ tịch UBND Quận 1.

Lần thứ 2, sau khi xem xét đơn từ chức của đồng chí Đoàn Ngọc Hải, tháng 5/2018, Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất giao Ban Cán sự Đảng UBND TP lãnh đạo việc giải quyết đơn theo hướng tạo điều kiện thuận lợi để đồng chí được từ chức theo nguyện vọng. Sau khi Ban Thường vụ Thành ủy đã có ý kiến, đến ngày 12/5/2018 đồng chí Đoàn Ngọc Hải có “đơn xin rút đơn từ chức”. Nội dung đơn đồng chí ghi rõ: “Tôi có nguyện vọng tiếp tục làm việc và xin rút lại đơn xin thôi công tác. Tôi sẵn sàng làm việc ở những nơi khó khăn, gian khổ, nguy hiểm… và nhận bất cứ nhiệm vụ gì do tổ chức phân công”.

Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo các cơ quan xem xét, giải quyết, thống nhất cho đồng chí Đoàn Ngọc Hải tiếp tục công tác, cống hiến. Theo đề nghị của Ban Cán sự Đảng UBND TP, Ban Thường vụ Quận ủy Quận 1 và Ban Tổ chức Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã thống nhất: Chấp thuận để đồng chí Đoàn Ngọc Hải được rút đơn xin từ chức; Giao Ban Cán sự Đảng UBND TP phối hợp Ban Tổ chức Thành ủy báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy tham mưu thực hiện chủ trương điều động, phân công công tác khác đối với đồng chí Đoàn Ngọc Hải.

Lần thứ 3, tháng 1/2019, căn cứ nhu cầu công tác cán bộ tại Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn đang khuyết 2 Phó Tổng giám đốc. Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất chủ trương bổ sung 2 Phó Tổng giám đốc gồm: 1 từ nguồn nhân sự tại chỗ và 1 cán bộ tăng cường từ nơi khác. Ban Thường vụ Thành ủy đã thống nhất điều động đồng chí Đoàn Ngọc Hải và phân công giữ chức danh này. Trước khi trình Ban Thường vụ Thành ủy quyết định, các cơ quan tham mưu đã gặp đồng chí Đoàn Ngọc Hải để thông báo chủ trương và lắng nghe ý kiến của đồng chí Đoàn Ngọc Hải. Đồng chí đã phát biểu chấp hành sự phân công, điều động nhưng rồi lại từ chức với lý do chuyên môn không phù hợp.

Thông tin thêm về việc điều động, bổ nhiệm đồng chí Đoàn Ngọc Hải làm Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty xây dựng Sài Gòn, Sở Nội vụ TP cho biết, quá trình điều động, phân công công tác đối với đồng chí Đoàn Ngọc Hải đã được Ban Thường vụ Thành ủy thảo luận nghiêm túc, xem xét trong một thời gian dài và thận trọng từng bước. Trên cơ sở nhu cầu công tác và khả năng đáp ứng của cán bộ, toàn thể Ban Thường vụ Thành ủy đã thống nhất điều động công tác đối với đồng chí Đoàn Ngọc Hải.

S. Hải


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo