Thứ Năm, ngày 2 tháng 4 năm 2020

Quận 2: Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ đảm bảo về năng lực, phẩm chất, uy tín

Quang cảnh hội nghị

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 6/9, Quận ủy Quận 2 tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Xây dựng Đảng và Thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng tại Đảng bộ quận. Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Trần Văn Thuận và Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Nguyễn Phước Hưng chủ trì hội nghị.

Đảng bộ Quận 2 hiện có gần 6.000 đồng chí và 36 tổ chức Đảng bộ, chi bộ. Thời gian qua, Quận đã triển khai và tổ chức thực hiện tốt các Nghị quyết Trung ương về công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Chỉ thị 03 – CT/TW của Bộ Chính trị là cơ sở, tiền đề quan trọng để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị số 05 – CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là học tập, nhận định rõ 27 biểu hiện để kịp thời ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái của cán bộ, đảng viên; củng cố lòng tin của cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Công tác tổ chức xây dựng Đảng được triển khai, thực hiện đồng bộ và có nhiều đổi mới; công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; công tác tự phê bình và phê bình, công tác cán bộ được quan tâm chú trọng. Tập trung củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và tính tiên phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên; nâng cao chất lượng xây dựng Đảng ở các chi, đảng bộ, thực hiện tốt tập trung dân chủ và quy chế làm việc; tinh thần đoàn kết thống nhất trong Đảng ngày càng được tăng cường.

Tuy nhiên, việc đổi mới phong cách, lề lối làm việc của một số cấp ủy còn chậm; năng lực, hiệu quả lãnh đạo chưa đáp ứng yêu cầu; một số cán bộ, đảng viên vi phạm quy định của Đảng, Nhà nước đến mức phải xử lý kỷ luật làm giảm sút niềm tin của đảng viên, nhân dân và ảnh hưởng đến uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Trần Văn Thuận yêu cầu, trong nhiệm kỳ tới Đảng bộ quận phải tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, đẩy lùi những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ đảm bảo về năng lực, phẩm chất, uy tín để đáp ứng nhu cầu trong tình hình mới.

CLộc


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo