Thứ Sáu, ngày 7 tháng 5 năm 2021

Phối hợp phát hiện và giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề nhạy cảm, bức xúc trong Nhân dân

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Quận ủy và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021 - 2025
(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 15/4, Ban Tuyên giáo Quận uỷ quận Tân Bình phối hợp Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận Tân Bình tổ chức ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021 - 2025 (ảnh). 

Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Xuân Tiến, Uỷ viên Ban Thường vụ Quận ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy; Trần Đức Phương, Uỷ viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; Tôn Nữ Hồng Châu, Quận ủy viên, Phó Trưởng Ban Dân vận Quận ủy quận Tân Bình…

Tại hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy Nguyễn Xuân Tiến và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Trần Đức Phương đã ký kết chương trình phối hợp giữa 2 đơn vị giai đoạn 2021 - 2025 gồm các nội dung trọng tâm như: định hướng tư tưởng, chỉ đạo và ban hành kịp thời các văn bản hướng dẫn và tài liệu tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước;  chú trọng triển khai tuyên truyền các nội dung thuộc lĩnh vực công tác tuyên giáo và công tác mặt trận sâu rộng trong các giới Nhân dân, các vị chức sắc, chức việc và tín đồ các tôn giáo trên địa bàn quận. Phát hiện và giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề nhạy cảm, bức xúc về tư tưởng, tâm trạng xã hội trong Nhân dân, các dân tộc tôn giáo. Tham gia tuyên truyền, vận động, thuyết phục, góp phần giải quyết những vấn đề nhạy cảm, bức xúc của Nhân dân trong quá trình xây dựng và triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và những chủ trương phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của quận…

Bên cạnh đó, hai đơn vị phối hợp tổ chức bồi dưỡng, giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ làm công tác mặt trận; xây dựng đội ngũ tuyên truyền viên nòng cốt trong các tôn giáo, dân tộc. Biên soạn các loại tài liệu, tổ chức tập huấn, tọa đàm, hội nghị và các hình thức bồi dưỡng phù hợp khác. Tuyên truyền, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, các vị chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Gắn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với việc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết về xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh và các phong trào, cuộc vận động ở địa phương...

Đồng thời, hai cơ quan có trách nhiệm phối hợp và hỗ trợ nhau để phổ biến, giám sát, chỉ đạo triển khai thực hiện chương trình công tác ở các cấp trong ngành tuyên giáo và hệ thống Mặt trận quận; chủ động phối hợp các cơ quan, đơn vị, ban ngành, đoàn thể quận tổ chức thực hiện đạt hiệu quả các nội dung của chương trình phối hợp và định kỳ 6 tháng, một năm có tổ chức sơ kết đánh giá những nội dung đề ra.           

 

Nguyễn Thị Luân

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo