Thứ Sáu, ngày 19 tháng 7 năm 2024

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long: Cấm quảng cáo công chứng vì đây là dịch vụ công

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long

(Thanhuytphcm.vn) – Ngày 25/6, phát biểu tại phiên thảo luận của Quốc hội về dự án Luật Công chứng (sửa đổi), Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long nêu rõ, công chứng là một dịch vụ công, lẽ ra Nhà nước phải làm. Trước đây, Nhà nước làm và sau này theo chủ trương của Đảng, chúng ta xã hội hóa một số hoạt động, cũng là phù hợp với thông lệ quốc tế. Tuy nhiên, về quan điểm, cách tiếp cận và một số điều kiện bắt buộc gắn với dịch vụ công không thay đổi, trong pháp luật về công chứng của chúng ta trong suốt cả một quá trình phát triển, Luật Công chứng 2006, 2014 cho đến Luật Công chứng bây giờ đều như vậy.

Về mô hình của văn phòng công chứng, của tổ chức hành nghề công chứng, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho biết, năm 2006, chúng ta mở ra hai mô hình, sau đó, Luật Công chứng 2014, Chính phủ cũng trình 2 phương án nhưng Quốc hội xem xét quyết định chỉ có 1, tức là mô hình là hợp danh như hiện nay.

Thực tế, số lượng công chứng viên đông hơn, năm 2006 khoảng 1.200 công chứng viên, với trên 600 tổ chức hành nghề công chứng; hiện nay, khoảng 3.300 công chứng viên với 1.300 tổ chức hành nghề công chứng. Bình quân khoảng 2,5 công chứng viên đối với 1 tổ chức hành nghề, tỷ lệ này cơ bản đáp ứng được. Do đó, đồng chí Lê Thành Long xin phép Quốc hội cân nhắc để quyết định vấn đề mô hình văn phòng công chứng.

Lý giải về việc tại sao lại cấm quảng cáo công chứng, đồng chí Lê Thành Long cho biết, xuất phát từ cách tiếp cận của chúng ta, đây là dịch vụ công, mà dịch vụ công do Nhà nước làm, hoặc xã hội hóa các tổ chức tư nhân làm với các điều kiện bắt buộc nhất định, thì không thương mại hóa. Chúng ta không cấm hoàn toàn các công cụ để tự giới thiệu về mình của các tổ chức hành nghề công chứng mà theo nguyên tắc “hữu xạ tự nhiên hương”, ở đây chỉ cấm ở trên các phương tiện thông tin đại chúng. Còn các văn phòng công chứng có thể mở các website để giới thiệu về bản thân mình, có các cách thức khác nhau, do đó, không lo ngại việc vì cấm quảng cáo nên công chứng không giới thiệu được về mình.

“Các văn phòng công chứng cố gắng hoạt động đúng theo chức trách và được người dân, tổ chức tin tưởng bằng các cách thức khác nhau, đặc biệt là uy tín nghề nghiệp, điều đó quan trọng hơn là quảng cáo mang tính chất thương mại”, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp nêu quan điểm. Thực tế, một số nước cơ bản là cấm, hoặc nếu không quy định cấm thì dùng hàng rào kỹ thuật để hạn chế việc các tổ chức hành nghề công chứng nói về mình dưới hình thức quảng cáo như các doanh nghiệp hoạt động thương mại khác.

Trung Kiên


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo