Thứ Hai, ngày 25 tháng 1 năm 2021

Phê bình nghiêm khắc các cá nhân thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM

(Thanhuytphcm.vn) - UBND TPHCM vừa phê bình nghiêm khắc các cá nhân có liên quan đến những thiếu sót theo Kết luận thanh tra số 08/KL-TTTP - P3 ngày 3/6/2019 của Thanh tra TP.

Theo đó, UBND TP phê bình nghiêm khắc đối với các cá nhân đã để xảy ra các thiếu sót, sai phạm liên quan đến ngành Giáo dục và Đào tạo theo Kết luận thanh tra số 08/KL-TTTP-P3 ngày 3/6/2019 của Thanh tra TP gồm: Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lê Hồng Sơn; Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Hiếu; Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lê Hoài Nam.

Trong đó, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, với vai trò là người đứng đầu cần nhận thức sâu sắc những thiếu sót của cá nhân và sai sót của cấp dưới có liên quan đến ngành, lĩnh vực mình phụ trách, không để lặp lại những thiếu sót như kết luận thanh tra đã nêu.

UBND TP giao Ban Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, tổ chức quán triệt, rút kinh nghiệm về những hạn chế, thiếu sót trong tập thể lãnh đạo Sở về công tác quản lý, điều hành công việc tại cơ quan; tiếp tục triển khai, đôn đốc việc thực hiện nghiêm các biện pháp khắc phục theo kết luận của Thanh tra TP. Đồng thời, tổ chức quán triệt trong toàn ngành giáo dục để không xảy ra các thiếu sót như kết luận thanh tra đã nêu.

Được biết, lý do UBND TP phê bình đối với các cá nhân đã để xảy ra các thiếu sót, sai phạm liên quan đến ngành Giáo dục và Đào tạo theo Kết luận thanh tra số 08/KL-TTTP-P3 ngày 3/6/2019 của Thanh tra TP là liên quan đến việc tổ chức đoàn đi công tác tại Nhật Bản sử dụng nguồn kinh phí ngân sách nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Hải Liên

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo